2.884 Đại biểu tham dự tập huấn triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

       Trong tháng 3 năm 2018, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội (phòng Bảo trợ Xã hội) đã phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Bộ tiêu chí điều tra, rà soát hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018-2020.
       Tham dự các buổi tập huấn có 2.884 đại biểu gồm các thành phần như thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện, lãnh đạo và cán bộ giảm nghèo, hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, mặt trận tổ quốc cấp xã và ban điều hành, điều tra viên ở các khu, ấp.
       Đây là đợt tập huấn hướng dẫn điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Bộ tiêu chí điều tra, rà soát hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018-2020. Đồng thời triển khai công tác giảm nghèo năm 2018, các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo.
(Hình ảnh: Bà Nguyễn Thị Phương - Phó trưởng phòng Bảo trợ Xã hội – Sở Lao động _TBXH đang triển khai hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thị xã Dĩ An)

       Đồng thời cũng trong dịp này, lãnh đạo phòng Bảo trợ xã hội đã giải đáp một số vấn đề vướng mắc trong thực hiện chính sách giảm nghèo cho cán bộ các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và cán bộ khu, ấp. Qua đó cùng nhau trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và tháo gỡ vướng mắc nhằm thực hiện tốt hơn chính sách giảm nghèo trong thời gian tới./.

Phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động - TBXH