Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc khảo sát tình hình triển khai pháp luật về thương lượng tập thể

        Nhằm triển khai Quyết định số 2528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện, đề xuất gia nhập các công ước của Liên hợp quốc và của Tổ chức Lao động Quốc tế trong lĩnh vực lao động – xã hội giai đoạn 2016 – 2020, thu thập thông tin phục vụ kịp thời cho việc nghiên cứu đề xuất gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể dự kiến trong năm 2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành khảo tình hình triển khai pháp luật thương lượng tập thể tại Bình Dương. Ngày 03/7/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Lao động – TBXH do đồng chí Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Tiền lương- Bảo hiểm xã hội cùng đại diện các ngành như: Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore và 02 Hòa giải viên lao động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Tân Uyên và Bến Cát. Về phía Đoàn khảo sát của Bộ Lao động - TBXH do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Vụ phó Vụ Pháp chế ( Bộ Lao động – TBXH) làm trưởng đoàn cùng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
        Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình triển khai thực hiện pháp luật thương lượng tập thể tại Bình Dương những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại
         Nội dung làm việc của Đoàn khảo sát:
     -Tìm hiểu thực trạng thương lượng tập thể ở địa phương (nội dung thỏa ước, quá trình chuẩn bị và thương lượng, đăng ký thỏa ước, thực thi thỏa ước, cấp thỏa ước: cấp doanh nghiệp, đa doanh nghiệp, cấp ngành…và những vấn đề liên quan).
     - Những khó khăn đối với mỗi bên trong quan hệ lao động liên quan tới thương lượng tập thể, bao gồm: vai trò của người lao động, công đoàn và người sử dụng lao động trong việc thực hiện thương lượng tập thể;  và vai trò cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh trong việc hỗ trợ thực hiện thương lượng tập thể.
     - Tìm hiểu thực trạng phân biệt đối xử và can thiệp thao túng giữa các bên ảnh hưởng tới thương lượng tập thể; sự thiện chí và tự nguyện của các bên trong thương lượng tập thể.
     - Những băn khoăn, lo ngại khi gia nhập và thực hiện Công ước 98 trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
     - Những đề xuất, khuyến nghị của các bên để phát triển quan hệ lao động và thúc đẩy thương lượng tập thể ở địa phương.
        Ngoài ra, Đoàn khảo sát còn trao đổi và làm việc tại Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương để tìm hiểu về thực hiện thương lượng tập thể, khó khăn thuận lợi đối với Công đoàn khu công nghiệp và công đoàn cơ sở ; trao đổi với một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu về quan điểm và thái độ của doanh nghiệp đối với thương lượng tập thể và vai trò của công đoàn ở doanh nghiệp; trao đổi và thảo luận với đại diện 15 người lao động trong các doanh nghiệp để tìm hiểu về thực trạng phân biệt đối xử ở nơi làm việc liên quan tới việc người lao động lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình như bị sa thải, luân chuyển không mong muốn, trù dập…….
Một số hình ảnh buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: