Hỏi đáp chính sách

Tọa đàm về tiền lương người lao động

 

        Thực hiện Kế hoạch số 4627/KH-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 -2021. Ngày 25/5/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động với nội dung về tiền lương người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương thông qua tiết mục "Pháp luật & Cuộc sống" nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ những quy định của pháp luật xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

 

Xem thêm

Trả lời các câu hỏi về thực hiện hợp đồng lao động

        Thực hiện Kế hoạch số 4627/KH-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 -2021. Ngày 25/5/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động với nội dung về hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương thông qua tiết mục "Pháp luật & Cuộc sống" nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ những quy định của pháp luật xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

Xem thêm

Trả lời kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản

Câu 1. Đề nghị loại bỏ người lao động thuộc diện di chuyển, phái cử nội bộ trong doanh nghiệp và đã đóng bảo hiểm xã hội tại nước phái cử ra khỏi đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Câu 2. Đề nghị triển khai các thủ tục chi tiết giống như thủ tục tại khoản 1, điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP (định nghĩa về người lao động nước ngoài thuộc diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp khi xin giấy phép lao động).

Xem thêm

Trả lời Công văn số 03/2017/PK-CV ngày 07/01/2017 của Công ty TNHH PUNGKOOK Sài Gòn III về việc chế độ cho người lao động tự ý bỏ việc

          Trả lời Công văn số 03/2017/PK-CV ngày 07/01/2017 của Công ty TNHH PUNGKOOK Sài Gòn III về việc chế độ cho người lao động tự ý bỏ việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Xem thêm

Trả lời công văn số 0507.17/PIVN ngày 05/7/2017 của Công ty TNHH Poong In Vina về việc xin tư vấn pháp luật lao động

          Trả lời công văn số 0507.17/PIVN ngày 05/7/2017 của Công ty TNHH Poong In Vina về việc xin tư vấn pháp luật lao động. Qua xem xét nội dung công văn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Xem thêm

Trả lời công văn số 22/2017/CV-SBGR ngày 10/11/2017 của Công ty TNHH sân golf Palm Sông Bé về số giờ làm thêm theo luật định

Trả lời công văn số 22/2017/CV-SBGR ngày 10/11/2017 của Công ty TNHH sân golf Palm Sông Bé về số giờ làm thêm theo luật định. Qua xem xét nội dung công văn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Xem thêm

Trả lời công văn số 170022/CV/LVN ngày 21/02/2017 của Công ty TNHH Lotte Việt Nam về việc thông báo tổ chức làm thêm trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm

          Trả lời công văn số 170022/CV/LVN ngày 21/02/2017 của Công ty TNHH Lotte Việt Nam về việc thông báo tổ chức làm thêm trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm. Qua xem xét nội dung công văn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Xem thêm

Trả lời công văn số 01/RSC.CV.2017 ngày 18/11/2017 của Công ty TNHH Rochdale Spears về việc thanh quyết toán lương khi kết thúc hợp đồng lao động.

Trả lời công văn số 01/RSC.CV.2017 ngày 18/11/2017 của Công ty TNHH Rochdale Spears về việc thanh quyết toán lương khi kết thúc hợp đồng lao động. Qua xem xét nội dung công văn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Xem thêm

Trả lời công văn số 20/17/CV-YMY ngày 09/11/2017 của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ý Mỹ về việc hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động

Trả lời công văn số 20/17/CV-YMY ngày 09/11/2017 của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ý Mỹ về việc hướng dẫn thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động. Qua xem xét nội dung công văn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Xem thêm

Trả lời công văn số 110/CV/GRSC ngày 30/10/2017 của Công ty TNHH Tốc Độ Xanh về việc thời hạn thuê lại lao động

Trả lời công văn số 110/CV/GRSC ngày 30/10/2017 của Công ty TNHH Tốc Độ Xanh về việc thời hạn thuê lại lao động. Qua xem xét nội dung công văn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Xem thêm
Trước12Sau