Hỏi đáp chính sách

Tọa đàm về tiền lương người lao động

 

        Thực hiện Kế hoạch số 4627/KH-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 -2021. Ngày 25/5/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động với nội dung về tiền lương người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương thông qua tiết mục "Pháp luật & Cuộc sống" nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ những quy định của pháp luật xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

 

Xem thêm

Trả lời các câu hỏi về thực hiện hợp đồng lao động

        Thực hiện Kế hoạch số 4627/KH-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 -2021. Ngày 25/5/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động với nội dung về hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương thông qua tiết mục "Pháp luật & Cuộc sống" nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ những quy định của pháp luật xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp.

Xem thêm

Trả lời kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản

Câu 1. Đề nghị loại bỏ người lao động thuộc diện di chuyển, phái cử nội bộ trong doanh nghiệp và đã đóng bảo hiểm xã hội tại nước phái cử ra khỏi đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Câu 2. Đề nghị triển khai các thủ tục chi tiết giống như thủ tục tại khoản 1, điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP (định nghĩa về người lao động nước ngoài thuộc diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp khi xin giấy phép lao động).

Xem thêm

Trả lời công văn số 25/CV-2018 ngày 04/4/2018 của Công ty TNHH Sarah về việc tính số ngày phép năm của nhân viên nghỉ thai sản.

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 1088/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 11  tháng  4 năm 2018 như sau:

         Theo quy định tại khoản 7 Điều 6 của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ thì, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được coi là thời làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm. Vì vậy, người lao động sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hằng năm (06 ngày).

Xem thêm

Trả lời công văn ngày 03/4/2018 của Công ty TNHH Đại Hoa về việc hoán đổi ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày10 tháng 3 âm lịch).

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 1087/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 11 tháng 4 năm 2018 như sau:

         Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động thống nhất hoán đổi ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch (tức ngày 25/4/2018) đi làm việc bình thường, nghỉ ngày 28/4/2018 và thanh toán tiền lương bằng 100% lương ngày làm việc bình thường là phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

Xem thêm

Trả lời công văn số 020418-01/CV-HM ngày 02/4/2018 của Công ty TNHH Hài Mỹ - Nhà máy Sài Gòn về việc trả lương cho người lao động.

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 1030/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 10 tháng 4 năm 2018 như sau:

         Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động và Điểm a, Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP thì, tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ. Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động. Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày.

Xem thêm

Trả lời Công văn số 5317/03/CV-WSE ngày 02/4/2018 của Công ty TNHH Wonderful Sài gòn Electrics về việc xác nhận tuổi trong tuyển dụng.

        Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 1013/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 09 tháng 4 năm 2018 như sau:

         Trường hợp người lao động ứng tuyển vào công ty không có ngày tháng sinh trên chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy khai sinh thì, để xác định được độ tuổi của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương để được Sở Tư pháp trả lời theo đúng quy định.

Xem thêm

Trả lời công văn số 2/NS ngày 28/3/2018 Công ty TNHH Nhật Tường về việc các chế độ của nữ thai sản.

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 1002/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 06 tháng 4 năm 2018 như sau:

         1. Theo quy định tại khoản 7 Điều 6 của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ thì, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được coi là thời làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm. Vì vậy, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm (06 ngày).

Xem thêm

Trả lời Công văn số 01/03/2018-CVKM ngày 7/3/2018 của Công ty TNHH Komax Việt Nam về việc hình thức tính lương.

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 939/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 03 tháng 4 năm 2018 như sau:

  1. Về việc trả tiền lương cho người lao động

         Trường hợp Công ty trả tiền lương tháng, tiền lương trong hợp đồng lao động một tháng là 6.000.000 đồng thì, tháng 2 người lao động đi làm đủ ngày công trong tháng, Công ty trả 6.000.000 đồng là đúng. Tháng 7, người lao động nghỉ 01 ngày Công ty trừ lương 1 ngày nghỉ là 222.222 đồng (6.000.000 đồng chia 27 ngày) là không đúng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 của Thông tư số 47/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015.

Xem thêm

Trả lời Công văn số 2203/CV-SMPV ngày 22/3/2018 của Công ty TNHH Superior Multi-Packaging VN về việc hỏi-đáp khi công ty chuyển địa điểm.

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 929/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 02 tháng 4 năm 2018 như sau:

         Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Lao động và Điểm b Khoản 2 Điều 12 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 thì, trường hợp do di dời địa điểm sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động và thực hiện việc chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Xem thêm
Trước123Sau