Hội nghị Sơ kết Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) là một chính sách mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, nguồn nhân lực có tay nghề là một vấn đề đang được đặt ra hàng đầu tại Bình Dương. Công tác quy hoạch phát triển đô thị, chuyển đổi nông dân thuần túy sang thị dân, giải quyết việc làm cho đối tượng bị thu hồi đất, bộ đội xuất ngũ, nâng cao hiệu quả canh tác tại những khu vực thuần nông trên địa bàn tỉnh cần xây dựng một lộ trình cụ thể và có những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng nguồn lao động có tay nghề nhằm phục vụ tại chỗ là một việc làm cấp thiết và quan trọng.

Sau thời gian triển khai, ngày 29/3/2017, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đặng Minh Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh; ông Hồ Quang Điệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách dạy nghề Phòng Lao động – TB& XH, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tham gia dạy nghề cho LĐNT; cùng đại diện các tập thể và các cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh và Báo, Đài PTTH Bình Dương.

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho LĐNT trên địa bàn tỉnh đã được sự đồng thuận của các cấp, các ngành và người lao động. Nhận thức của LĐNT về việc học nghề đã dần được chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Các khóa đào tạo đã trang bị cho LĐNT các kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, thái độ công việc cơ bản nhất để họ có thể tự tạo việc làm hoặc tìm việc làm nuôi sống bản thân, gia đình; từ đó, góp phần cải thiện đời sống nông thôn, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động. Việc tổ chức đào tạo nghề cho LĐNT đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp – dịch vụ.

Ông Đặng Minh Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết quả thực hiện trong giai 2010-2015, tổng số LĐNT được hỗ trợ học nghề theo chính sách Đề án 1956 : 10.155 người. So sánh với kế hoạch giai đoạn 2010-2015: 10.155 người/11.510 người (đạt tỉ lệ: 88,2%); trong đó, lĩnh vực phi nông nghiệp: 8.477 người/6.590 người, đạt tỉ lệ 128,6%; lĩnh vực nông nghiệp 1.675 người/4.920 người (đạt tỉ lệ 34,0%). Tỉ lệ người lao động sau khi học nghề có việc làm trên 80%.

Theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, năm 2017, toàn tỉnh sẽ đào tạo cho 1.380 học viên; trong đó phi nông nghiệp: 880 người, nông nghiệp: 500 người. Trong giai đoạn 2018-2020: đào tạo nghề cho khoảng 4.140 lao động nông thôn; trong đó nhóm ngành nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp khoảng 2.640 người, nhóm ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp khoảng 1.500 người. Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề trong giai đoạn này tối thiểu đạt 80%./.

                                                                                                        

Tin/bài: Thanh Hà – PTP Dạy nghề, Sở LĐTBXH