Hơn 1.200 người tham gia các lớp tập huấn chương trình về Trẻ em và Bình đẳng giới

      Ngày 18/10 đến 08/11/2017 Phòng trẻ em và Bình đẳng giới - Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng Lao động thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn, triển khai Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2017-2020; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS gia đoạn 2014 - 2020; Hướng dẫn hoạt động công tác Bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020

Quang cảnh Lớp tập huấn

       Tham gia lớp tập huấn có 1.200 người là đại diện lãnh đạo, cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố; Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của các huyện, thị xã, thành phố; ban vì sự tiến bộ của phụ nữ xã, phường, thị trấn, cán bộ Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới của 91 xã, phường, thị trấn và cộng tác viên Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở khu, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nội dung triển khai lớp tập huấn Chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em gia đoạn 2017-2020; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS gia đoạn 2014-2020; Hướng dẫn hoạt động công tác Bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020, ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thông qua lớp tập huấn này các học viên đã nắm bắt được nội dung, kiến thức và kỹ năng để thực hiện tốt công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới tại địa phương.

Phòng BVCSTE&BĐG - Sở LĐTBXH