Kết luận nội dung tố cáo ông Bùi Thanh Sơn

Kết luận nội dung tố cáo ông Bùi Thanh Sơn, sinh năm 1951, địa chỉ: số 207, ấp Cây Cam, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Tải Văn bản tại đây: vanban.pdf