Lao động - TL - BHXH

Hội nghị triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Hội nghị triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019

Ngày 26 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội.

Xem thêm
Tập huấn Hòa giải viên lao động ngày 13/11/2018

Tập huấn Hòa giải viên lao động ngày 13/11/2018

         Thực hiện Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hòa giải viên lao động.

         Ngày 13/11 và ngày14/11/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động cho lực lượng hòa giải viên lao động của tỉnh và doanh nghiệp.

Xem thêm
TỌA ĐÀM QUAN HỆ LAO ĐỘNG “Nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở Bình Dương”

TỌA ĐÀM QUAN HỆ LAO ĐỘNG “Nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở Bình Dương”

Thực hiện công văn số 3216/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tọa đàm Quan hệ lao động. Ngày 29 tháng 8 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức tọa đàm Quan hệ lao động số 4070 /KH-UBND với chủ đề “Nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở Bình Dương”. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công buổi Tọa đàm về quan hệ lao động vào ngày 28/9/2018,  với sự hỗ trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức lao động quốc tế (ILO).

Xem thêm

Nghị quyết số 28-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII

VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Xem thêm

Nghị quyết số 27-NQ/TW

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII

VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Xem thêm
Bình Dương tiếp và làm việc với  Đoàn khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc khảo sát tình hình triển khai pháp luật về thương lượng tập thể

Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc khảo sát tình hình triển khai pháp luật về thương lượng tập thể

       Ngày 03/7/2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc khảo sát tình hình triển khai pháp luật về thương lượng tập thể tại Bình Dương...

Xem thêm
Tuyên dương 153 doanh nghiệp, 51 cá nhân tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

Tuyên dương 153 doanh nghiệp, 51 cá nhân tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

        Ngày 15/6/2018 Sở Lao động – TBXH phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt nam Singapore và các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ““Lễ trao Bằng khen cho các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018” theo Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 153 tập thể và 51 cá nhân.

Xem thêm
Hội nghị triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2018,  một số nội dung của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH và những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội áp dụng từ 01/01/2018

Hội nghị triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2018, một số nội dung của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH và những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội áp dụng từ 01/01/2018

       Ngày 27/12/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; một số nội dung của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội áp dụng từ 01/01/2018

Xem thêm
Hơn 90 Hòa giải viên lao động tham gia tập huấn nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động

Hơn 90 Hòa giải viên lao động tham gia tập huấn nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động

Ngày 24/8/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (Bộ Lao động-TB&XH) tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động.

Xem thêm
Lễ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Lễ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Ngày 15/6/2017 Sở Lao động – TBXH phối hợp các Sở ,ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức “Lễ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Theo đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 149 tập thể và 49 cá nhân.

Xem thêm
Trước12Sau