Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ :Tầng 6 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính, P. Hòa Phú, TP. TDM,  tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274)3822463 - Fax: (0274)3827411
Email: banbientap.sld@binhduong.gov.vn