Phòng, Chống TNXH

Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005

Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005

Ngày 13/4/2017, được sự chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN...

Xem thêm