Tập huấn chuyên đề về nghề công tác xã hội năm 2017

       Lớp tập huấn là hoạt động nằm trong kế hoạch Triển khai Quyết định số 32/2010/QĐ - TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020; Kế hoạch số 2035/KH-UBND ngày 24/15/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

       Tại các lớp tập huấn ở các huyện thị, các học viên được hướng dẫn các nội dung về quản lý ca (quản lý trường hợp) trong công tác xã hội tại cộng đồng. Qua đó, các học viên cũng được áp dụng các nội dung được chia sẻ để giải quyết tình huống thực tế ngay tại lớp tập huấn.

          Tại lớp tập huấn cho các cơ sở bảo trợ xã hội, các học viên tham dự đã được nghe đại diện trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh chia sẻ kinh nghiệm về thực hành công tác xã hội cụ thể như: công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc, nuôi dưỡng; công tác tham vấn cho đối tượng.

          Qua các lớp tập huấn, giúp các học viên có thể nắm bắt được về nội dung cũng như kỹ năng, xác định được nhiệm vụ và tầm quan trọng của nghề công tác xã hội, nâng cao kỹ năng theo dõi, phương pháp triển khai các chính sách trợ giúp cho các đối tượng xã hội trên địa bàn, từ đó cụ thể hóa Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2017 - 2020.

Tin bài: Phòng Bảo trợ xã hội - Sở LĐ-TB&XH.