Thông tin chỉ đạo điều hành

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” tỉnh Bình Dương năm 2018

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” tỉnh Bình Dương năm 2018

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-HĐPH nhằm phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên Internet” trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Xem thêm