Tin thông báo

Thư mời dự Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật lao động và Nghị định số 141/2017/NĐ-CP

Thực hiện Kế hoạch số 4627/KH-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về tiếp tục thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2021.....

Xem thêm