Tin thông báo

Mời tham dự Hội nghị triển khai mức lương tối thiểu vùng 2019

 Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Liên đoàn Lao động tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị triển khai văn bản quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án Thí điểm bố trí nhân viên Bưu điện tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 24/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

Xem thêm

Tham dự và tuyên truyền các sự kiện Diễn đàn Horasis Châu Á 2018 tại tỉnh Bình Dương

Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Horasis năm 2018 tại tỉnh Bình Dương được tổ chức từ ngày 25/11/2018 đến ngày 26/11/2018 với nhiều phiên họp và thảo luận với các chủ đề phong phú của nhiều diễn giả hàng đầu thế giới. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong năm 2018 của tỉnh Bình Dương, là cơ hội để tiếp cận, trao đổi kinh nghiệm, quan hệ hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

Xem thêm

KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức Triển lãm Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Dương năm 2018

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN;   

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BCĐASEAN ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ban chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN về ban hành Kế hoạch tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2017 - 2020;

Xem thêm

Lịch tiếp công dân quý IV-2018

Lịch tiếp công dân quý IV-2018

Xem thêm

Lợi ích và chính sách hỗ trợ khi chuyển đổi hộ kinh doanh Cá thể thành Doanh nghiệp

         Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhò và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Xem thêm

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

        Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 3/2018.

Xem thêm

Thông báo về việc cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khi đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp (doanh nghiệp tự đào tạo hoặc doanh nghiệp gửi lao động đi đào tạo)

Tải Công văn tại đây:CongVan.pdf

Xem thêm