Tìm thấy: 3 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 14/04/2017
18/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, Trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017
23/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. 15/08/2017