Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Biểu mẫu báo cáo
Thứ 3, Ngày 28/11/2017, 03:50
Biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu 2018 (Doanh Nghiệp)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/11/2017
1.  Báo cáo tình hình thay đổi lao động trong các doanh nghiệp theo Mẫu số 03; Mẫu số 05 Mẫu số 07 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
 2. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo Mẫu số 14 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
3. Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định Phụ lục XII mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).
4. Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp
Tải Công văn tại đây: 1534-VL_ATLD.pdf
Tải Biểu mẫu tại đây: Bieumau02.doc

           Kính gửi: Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Tỉnh. 

         Thực hiện Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động về việc làm; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp;

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động, tai nạn và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu 2018 của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị:

1.  Báo cáo tình hình thay đổi lao động trong các doanh nghiệp theo Mẫu số 03; Mẫu số 05 Mẫu số 07 Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.

 2. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài theo Mẫu số 14 Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

3. Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2018 theo quy định Phụ lục XII mẫu báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 (theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ).

4. Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định về thông báo tình hình biến động lao động tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì “Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 với Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo)”. Biểu mẫu số 29, hướng dẫn cách ghi và nhập dữ liệu người lao động đã được Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương đăng tải tại địa chỉ: http://vieclambinhduong.vn, Sở đề nghị các doanh nghiệp trước ngày 03 hàng tháng thực hiện báo cáo theo mẫu và gửi về Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương theo địa chỉ: số 369 Đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương, hoặc qua hộp thư điện tử: vieclambd@gmail.com.

5. Thời gian và hình thức báo cáo

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/6/2018 đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ Email:

5.1. Báo cáo tình hình thay đổi lao động; tình hình sử dụng lao động nước ngoài:

 phongvieclam.sldbd@gmail.com, điện thoại: 0274.3872.067.

5.2. Báo cáo tình hình tai nạn lao động:

thanhtralaodongtinhbinhduong@gmail.com, điện thoại: 0274.3827.421.

5.3  Báo cáo tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp:

vieclambd@gmail.com - hotro@vieclambinhduong.vn,

Điện thoại: 0274.3822870 - 3899019

 (Biểu mẫu quy định tại website của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh: http://soldtbxh.binhduong.gov.vn)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp báo cáo kịp thời theo quy định./.

Tải Công văn tại đây: Tải về 1534-VL_ATLD.pdf
Tải Biểu mẫu tại đây: Tải về Bieumau02.doc
Lượt người xem:  Views:   4100
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video