Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Hệ thống ios
Thứ 6, Ngày 01/12/2023, 12:00
Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (năm 2023)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/12/2023
Tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương năm 2023

ban cong bo lai 2023.png

  1. Quyết định số  1638/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/11/2023 ​công bố HTQLCL  phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015   Tải về QĐ CONG BO ISO 1638QĐ-SLĐTBXH.pdf

  2. DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 

STTTên tài liệuMã hiệu Lần ban hànhGhi chú​Tải về
I. Thủ tục theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng ​ ​ ​ ​  
1.  Chính sách chất lượng CSCL02   Tải về CSCL2022.pdf
2.  Mục tiêu chất lượng MTCL02   Tải về 1. Muc tieu chat luong So 2023.pdf
3.  Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  BMT02   Tải về BAN MTHT2022.pdf
4.  Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ) QT-0102   Tải về QT-01 2022.pdf
5.  Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội QT-0202   Tải về QT-02 2022.pdf
6.  Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượngQT-0302   Tải về QT-03 2022.pdf
7.  Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp QT-0402   Tải về QT-04 2022.pdf
8.  Quy trình thực hiện hành động khắc phục QT-0502   Tải về QT-05 2022.pdf
9.  Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng QT-0602   Tải về QT-06 2022.pdf
II. Quy trình giải quyết TTHC ​ ​ ​ ​  
1.     Lĩnh vực Người lao động Việt Nam ​ ​ ​ ​  
10.                     Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngàyQT-01/NLĐ01   Tải về QT-01-NLD-2022.pdf
11.                     Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kếtQT-02/NLĐ01   Tải về QT-02-NLD-2022.pdf
12.                     Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)QT-03/NLĐ01   Tải về QT-03-NLD-2022.pdf
13.                     Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngQT-04/NLĐ01   Tải về QT-04-NLD-2022.pdf
2.     Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động ​ ​ ​ ​ 
14.                     Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng BQT-01/VSLĐ01   Tải về QT-01-ATVSLD-2022.pdf
15.                     Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng BQT-02/VSLĐ01   Tải về QT-02-ATVSLD-2022.pdf
16.                     Khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngQT-03/VSLĐ02   Tải về QT-03-ATVSLD-2022.pdf
17.                     Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngQT-04/VSLĐ01   Tải về QT-04-ATVSLD-2022.pdf
18.                     Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệpQT-05/VSLĐ01   Tải về QT-05-ATVSLD-2022.pdf
19.                     Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệpQT-06/VSLĐ01   Tải về QT-06-ATVSLD-2022.pdf
3.     Lĩnh vực Việc làm ​ ​ ​ ​  
20.                     Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệpQT-01/BHTN02   Tải về QT-01-BHTN-2022.pdf
21.                     Thủ tục Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệpQT-02/ BHTN01   Tải về QT-02-BHTN-2022.pdf
22.                     Thủ tục Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệpQT-03/ BHTN01   Tải về QT-03-BHTN-2022.pdf
23.                     Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệpQT-04/ BHTN01   Tải về QT-04-BHTN-2022.pdf
24.                     Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)QT-05/ BHTN02   Tải về QT-05-BHTN-2022.pdf
25.                     Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)QT-06/ BHTN02   Tải về QT-06-BHTN-2022.pdf
26.                     Thủ tục Giải quyết hỗ trợ học nghềQT-07/ BHTN02   Tải về QT-07-BHTN-2022.pdf
27.                     Thủ tục Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làmQT-08/ BHTN01   Tải về QT-08-BHTN-2022.pdf
28.                     Thủ tục Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng thángQT-09/ BHTN01   Tải về QT-09-BHTN-2022.pdf
29.                     Thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao độngQT-10/VL01   Tải về QT-10-VL-2022.pdf
30.                     Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQT-11/VL01   Tải về QT-11-VL-2022.pdf
31.                     Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQT-12/VL01   Tải về QT-12-VL-2022.pdf
32.                     Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQT-13/VL01   Tải về QT-13-VL-2022.pdf
33.                     Thủ tục Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQT-14/VL01   Tải về QT-14-VL-2022.pdf
34.                     Thủ tục Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmQT-15/VL01   Tải về QT-15-VL-2022.pdf
35.                     Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamQT-16/VL02   Tải về QT-16-VL-2022.pdf
36.                     Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamQT-17/VL02   Tải về QT-17-VL-2022.pdf
37.                     Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.QT-18/VL02   Tải về QT-18-VL-2022.pdf
38.                     Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao độngQT-19/VL02   Tải về QT-19-VL-2022.pdf
39.                     Thủ tục Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.QT-20/VL02   Tải về QT-20-VL-2022.pdf
40.                     Thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.QT-21/VL02   Tải về QT-21-VL-2022.pdf
4.     Lĩnh vực Lao động ​ ​ ​ ​  
41.                     Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp QT-01/LĐ01   Tải về QT-01-LD-2022.pdf
42.                     Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động QT-02/LĐ01   Tải về QT-02 -LD-2022.pdf
43.                     Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động QT-03/LĐ01   Tải về QT-03 -LD-2022.pdf
44.                     Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động QT-04/LĐ01   Tải về QT-04 -LD-2022.pdf
45.                     Thủ tục Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động QT-05/LĐ01   Tải về QT-05 -LD-2022.pdf
46.                     Thủ tục Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động QT-06/LĐ01   Tải về QT-06 -LD-2022.pdf
47.                     Thủ tục Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể. QT-07/LĐ01   Tải về QT-07 -LD-2022.pdf
48.                     Thủ tục Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thểQT-08/LĐ01  Tải về QT-08 -LD-2022.pdf
5.     Lĩnh vực Tiền lương ​ ​ ​ ​  
49.                     Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu QT-01/TL01   Tải về QT-01 -TL-2022.pdf
50.                     Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)QT-02/TL01   Tải về QT-02 -TL-2022.pdf
6.     Lĩnh vực Người có công ​ ​ ​ ​  
51.                     Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩQT-01/NCC01   Tải về QT-01-NCC2022.pdf​
52.                     Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khácQT-02/NCC01   Tải về QT-02-NCC 2022.pdf
53.                     Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩQT-03/NCC01   Tải về QT-03-NCC 2022.pdf
54.                     Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"QT-04/NCC01   Tải về QT-04-NCC 2022.pdf
55.                     Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công anQT-05/NCC01   Tải về QT-05-NCC 2022.pdf
56.                     Thủ tục Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binhQT-06/NCC01   Tải về QT-06-NCC 2022.pdf
57.                     Thủ tục Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công anQT-07/NCC01   Tải về QT-07-NCC 2022.pdf
58.                     Thủ tục Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binhQT-08/NCC01  Tải về QT-08-NCC 2022.pdf
59.                     Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao độngQT-09/NCC01   Tải về QT-09-NCC 2022.pdf
60.                     Thủ tục Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công anQT-10/NCC01   Tải về QT-10-NCC 2022.pdf
61.                     Thủ tục Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lýQT-11/NCC01   Tải về QT-11-NCC 2022.pdf
62.                     Thủ tục Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lýQT-12/NCC01   Tải về QT-12-NCC 2022.pdf
63.                     Thủ tục Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đìnhQT-13/NCC01   Tải về QT-13-NCC 2022.pdf
64.                     Thủ tục Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩQT-14/NCC01   Tải về QT-14-NCC 2022.pdf
65.                     Thủ tục Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạngQT-15/NCC01   Tải về QT-15-NCC 2022.pdf
66.                     Thủ tục Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcQT-16/NCC01   Tải về QT-16-NCC 2022.pdf
67.                     Thủ tục Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcQT-17/NCC01   Tải về QT-17-NCC 2022.pdf
68.                     Thủ tục Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đàyQT-18/NCC01   Tải về QT-18-NCC 2022.pdf
69.                     Thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tếQT-19/NCC01   Tải về QT-19-NCC 2022.pdf
70.                     Thủ tục Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạngQT-20/NCC01   Tải về QT-20-NCC 2022.pdf
71.                     Thủ tục Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dânQT-21/NCC01   Tải về QT-21-NCC 2022.pdf
72.                     Thủ tục Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lênQT-22/NCC01   Tải về QT-22-NCC 2022.pdf
73.                     Thủ tục Hưởng lại chế độ ưu đãiQT-23/NCC01   Tải về QT-23-NCC 2022.pdf
74.                     Thủ tục Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trầnQT-24/NCC01   Tải về QT-24-NCC 2022.pdf
75.                     Thủ tục Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩQT-25/NCC01   Tải về QT-25-NCC 2022.pdf
76.                     Thủ tục Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có côngQT-26/NCC01   Tải về QT-26-NCC 2022.pdf
77.                     Thủ tục Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trúQT-27/NCC01   Tải về QT-27-NCC 2022.pdf
78.                     Thủ tục Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạngQT-28/NCC01   Tải về QT-28-NCC 2022.pdf
79.                     Thủ tục Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩQT-29/NCC01   Tải về QT-29-NCC 2022.pdf
80.                     Thủ tục Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩQT-30/NCC01   Tải về QT-30-NCC 2022.pdf
81.                     Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống PhápQT-31/NCC01   Tải về QT-31-NCC 2022.pdf
82.                     Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binhQT-32/NCC01   Tải về QT-32-NCC 2022.pdf
83.                     Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, CampuchiaQT-33/NCC01   Tải về QT-33-NCC 2022.pdf
84.                     Thủ tục Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnhQT-34/NCC01   Tải về QT-34-NCC 2022.pdf
7.     Lĩnh vực Phòng Chống tệ nạn xã hội ​ ​ ​ ​  
85.                     Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-01/PCTNXH01   Tải về QT-01 CGPTLCS 2022.pdf
86.                     Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-02/PCTNXH01   Tải về QT-02 CLGPTLCS 2022.pdf
87.                     Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-03/PCTNXH01   Tải về QT-03 SDBSGPTL 2022.pdf
88.                     Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-04/PCTNXH01   Tải về QT-04 GHGPTL 2022.pdf
89.                     Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhânQT-05/PCTNXH01   Tải về QT-05 Dncdhdcs 2022.pdf
90.                     Thủ tục ​Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyệnQT-06/PCTNXH01   Tải về QT-06 CGPHDCN 2022.pdf
91.                     Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyệnQT-07/PCTNXH01   Tải về QT-07 CLGPHDCN 2022.pdf
92.                     Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyệnQT-08/PCTNXH01   Tải về QT-08 THGPHDCN 2022.pdf
8.     Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp ​ ​ ​ ​  
93.                     Thủ tục Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thụcQT-01/GDNN01   Tải về QT-01-GDNN-2022.pdf
94.                     Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnhQT-02/GDNN01   Tải về QT-02 -GDNN-2022.pdf
95.                     Thủ tục Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnhQT-03/GDNN01   Tải về QT-03-GDNN-2022.pdf
96.                     Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệpQT-04/GDNN01   Tải về QT-04-GDNN-2022.pdf
97.                     Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệpQT-05/GDNN01   Tải về QT-05-GDNN-2022.pdf
98.                     Thủ tục Thành lập Hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhQT-06/GDNN01   Tải về QT-06-GDNN-2022.pdf
99.                     Thủ tục Thay thế Chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhQT-07/GDNN01   Tải về QT-07-GDNN-2022.pdf
100.                Thủ tục Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnhQT-08/GDNN01   Tải về QT-08-GDNN-2022.pdf
101.                Thủ tục Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngQT-09/GDNN01   Tải về QT-09-GDNN-2022.pdf
102.                Thủ tục Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngQT-10/GDNN01   Tải về QT-10-GDNN-2022.pdf
103.                Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuậnQT-11/GDNN01   Tải về QT-11-GDNN-2022.pdf
104.                Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệQT-12/GDNN01   Tải về QT-12-GDNN-2022.pdf
105.                Thủ tục Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoàiQT-13/GDNN01   Tải về QT-13-GDNN-2022.pdf
106.                Thủ tục Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiQT-14/GDNN01   Tải về QT-14-GDNN-2022.pdf
107.                Thủ tục Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Thư ký, Thành viên hội đồng trường Cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnhQT-15/GDNN01   Tải về QT-15-GDNN-2022.pdf
108.                Thủ tục Thành lập Hội đồng trường trung cấp công lậpQT-16/GDNN01   Tải về QT-16-GDNN-2022.pdf
109.                Thủ tục Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuậnQT-17/GDNN01   Tải về QT-17-GDNN-2022.pdf
110.                Thủ tục Thay thế Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lậpQT-18/GDNN01   Tải về QT-18-GDNN-2022.pdf
111.                Thủ tục Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoàiQT-19/GDNN01   Tải về QT-19-GDNN-2022.pdf
112.                Thủ tục Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiQT-20/GDNN01   Tải về QT-20-GDNN-2022.pdf
113.                Thủ tục Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệpQT-21/GDNN01   Tải về QT-21-GDNN-2022.pdf
114.                Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnQT-22/GDNN01   Tải về QT-22-GDNN-2022.pdf
115.                Thủ tục Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lậpQT-23/GDNN01   Tải về QT-23 -GDNN-2022.pdf
116.                Thủ tục Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thụcQT-24/GDNN01   Tải về QT-24-GDNN-2022.pdf
117.                Thủ tục Thay thế Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trịQT-25/GDNN01   Tải về QT-25-GDNN-2022.pdf
118.                Thủ tục Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thụcQT-26/GDNN01   Tải về QT-26-GDNN-2022.pdf
119.                Thủ tục Thôi công nhận Hiệu trưởng trường trung cấp tư thụcQT-27/GDNN01   Tải về QT-27-GDNN-2022.pdf
120.                Thủ tục Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bànQT-28/GDNN01   Tải về QT-28-GDNN-2022.pdf
​9.     Lĩnh vực Bảo trợ xã hội ​ ​ ​ ​  
121.                Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tậtQT-01/BTXH01   Tải về QT-01-BTXH-2022.pdf
122.                Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.QT-02/BTXH01   Tải về QT-02-BTXH-2022.pdf
123.                Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiQT-03/BTXH01   Tải về QT-03-BTXH-2022.pdf
124.                Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương và Xã hội cấpQT-04/BTXH01   Tải về QT-04-BTXH-2022.pdf
125.                Thủ tục Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hộiQT-05/BTXH01   Tải về QT-05-BTXH-2022.pdf
126.                Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp TỉnhQT-06/BTXH01   Tải về QT-06-BTXH-2022.pdf
127.                Thủ tục Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em. QT-07/BTXH01   Tải về QT -07-BTXH-2022.pdf
128.                Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em 10QT-08/BTXH01   Tải về QT-08-BTXH-2022.pdf
129.                Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiQT-09/BTXH01   Tải về QT-09-BTXH-2022.pdf

Lượt người xem:  Views:   74915
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video