Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Hỏi đáp chính sách
Thứ 5, Ngày 08/11/2018, 08:06
Trả lời Công văn số 020118/TT-HM ngày 30/01/2018 của Công ty TNHH Hài Mỹ - Nhà máy Sài Gòn.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/11/2018

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 467/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 08 tháng 02 năm 2018 như sau:

         1. Căn cứ Khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì, người lao động tại Công ty ký kết hợp đồng lao động thử việc có thời hạn 30 ngày hoặc 60 ngày không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 467/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 08 tháng 02 năm 2018 như sau:

         1. Căn cứ Khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì, người lao động tại Công ty ký kết hợp đồng lao động thử việc có thời hạn 30 ngày hoặc 60 ngày không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 186 của Bộ luật Lao động thì, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, người lao động tại Công ty trong thời gian thử việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì Công ty chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

         2. Về tiền thưởng chuyên cần, tiền thưởng sản xuất, tiền thưởng ngoại ngữ, tiền làm thêm giờ... đề nghị Công ty đối chiếu với quy định tại Điều 30 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện, chỉ những nhóm phụ cấp lương xác định được cùng mức lương, có tính thường xuyên và ổn định sẽ được tính đóng Bảo hiểm xã hội. Còn những khoản phụ cấp lương gắn với kết quả làm việc của người lao động và có tính biến động thì sẽ không tính đóng bảo hiểm xã hội.

          3. Căn cứ Điều 6 của Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH và Điểm c Khoản 4 Điều 14 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH thì tiền lương làm thêm giờ được tính trên cơ sở tiền lương giờ thực trả (theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH thì tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác). Vậy tiền lương làm cơ sở để tính tiền lương làm thêm giờ của người lao động bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Công ty lưu ý tiền lương giờ thực trả nêu trên không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động”.

Lượt người xem:  Views:   849
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video