Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Hỏi đáp chính sách
Thứ 5, Ngày 08/11/2018, 11:02
Trả lời Công văn số 01/03/2018-CVKM ngày 7/3/2018 của Công ty TNHH Komax Việt Nam về việc hình thức tính lương.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/11/2018

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 939/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 03 tháng 4 năm 2018 như sau:

  1. Về việc trả tiền lương cho người lao động

         Trường hợp Công ty trả tiền lương tháng, tiền lương trong hợp đồng lao động một tháng là 6.000.000 đồng thì, tháng 2 người lao động đi làm đủ ngày công trong tháng, Công ty trả 6.000.000 đồng là đúng. Tháng 7, người lao động nghỉ 01 ngày Công ty trừ lương 1 ngày nghỉ là 222.222 đồng (6.000.000 đồng chia 27 ngày) là không đúng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 của Thông tư số 47/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015.

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời tại Công văn số 939/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 03 tháng 4 năm 2018 như sau:

         1. Về việc trả tiền lương cho người lao động

         Trường hợp Công ty trả tiền lương tháng, tiền lương trong hợp đồng lao động một tháng là 6.000.000 đồng thì, tháng 2 người lao động đi làm đủ ngày công trong tháng, Công ty trả 6.000.000 đồng là đúng. Tháng 7, người lao động nghỉ 01 ngày Công ty trừ lương 1 ngày nghỉ là 222.222 đồng (6.000.000 đồng chia 27 ngày) là không đúng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 của Thông tư số 47/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015.

         Theo quy định nêu trên, để tính tiền lương ngày thì doanh nghiệp phải lựa chọn số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật nhưng tối đa không quá 26 ngày. Giả sử doanh nghiệp lựa chọn là 26 ngày thì tiền lương ngày sẽ được tính như sau:

 

         Tiền lương ngày =

 

Tiền lương theo hợp đồng

lao động là 6.000.000đ

__________________________

 

= 230.769 đồng

27 ngày

Giả sử người lao động nghỉ 1 ngày thì tiền lương tháng tính như sau:

Tiền lương tháng = 6.000.000đ – 230.769đ = 5.769.231 đồng

         2. Về cách tính tiền phép năm và tiền lương làm thêm giờ

- Tiền lương 01 ngày phép năm là = 230.769đ x 1 ngày = 230.769 đồng

- Về cách tính tiền lương làm thêm giờ đề nghị Công ty căn cứ vào quy định tại Điều 6 và Điều 8 của Thông tư số 23/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 và Điểm c Khoản 4 Điều 14 của Thông tư số 47/TT-BLĐTBXH để thực hiện.

Lượt người xem:  Views:   1001
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video