Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 11/05/2020, 14:00
Kế hoạch 47/KH-BCĐ ngày 20/3/2020 về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/05/2020

​=============

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động;

Thực hiện Kế hoạch số 4919/KH-BCĐTƯ ngày 18/11/2019 của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 (Tháng hành động),

Căn cứ vào thực tế công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) và tình hình tai nạn lao động, cháy, nổ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh (Ban chỉ đạo tỉnh) xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh với chủ đề hưởng ứng của Tháng hành động là: "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cháy, nổ tại nơi làm việc".

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI

1. Mục đích

Thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy, nổ tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Phòng cháy và Chữa cháy; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy"; Quyết định số 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/9/2015 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW.

2. Yêu cầu

Tổ chức các hoạt động phong phú, có hiệu quả và phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất; huy động sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp, cơ sở lao động và người lao động.

3. Thời gian và phạm vi triển khai

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRƯỚC, TRONG VÀ SAU THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về ATVSLĐ, PCCN

a. Xây dựng nội dung ATVSLĐ, PCCN phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương với các hoạt động như sau (đưa tin, phóng sự):

- Về vấn đề ATVSLĐ, PCCN (tập trung vào một số ngành, nghề có nhiều nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ; đặc biệt quan tâm tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như xây dựng, khai thác khoáng sản, sử dụng điện, hóa chất,…); nêu gương các điển hình thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCN; phê phán các biểu hiện vi phạm pháp luật về ATVSLĐ, PCCN,...

- Về Tháng hành động trên mục Điểm tin sự kiện của tháng, tuần.

- Cảnh báo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ và các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

- Bài phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo về việc phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 từ ngày 01/5/2020 đến hết ngày 31/5/2020 (mỗi tuần 03 lần).

- Về công tác PCCC và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên Đài Phát thanh truyền hình tại chương trình "Phòng cháy chữa cháy - Trách nhiệm của toàn dân".

b. Xây dựng chuyên mục ATVSLĐ, PCCN trên Báo Bình Dương, Tạp chí Lao động Bình Dương, cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương,…

c. Tuyên truyền cho người lao động làm việc không theo hợp đồng về
Luật An toàn vệ sinh lao động và các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố thực hiện); Tuyên truyền, chia sẻ các thông tin, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ, PCCN đến Đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động là hội viên của các tổ chức Đoàn – Hội trong tỉnh, lực lượng thanh niên nòng cốt tại các doanh nghiệp thông qua các trang thông tin điện tử của tỉnh, các trang mạng xã hội (Tỉnh Đoàn thực hiện).

d. Phát hành các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ, PCCN: sổ tay hướng dẫn, tranh, áp phích, tờ rơi đến tận các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức các xe tuyên truyền lưu động để cổ động, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, PCCN cho đông đảo quần chúng nhân dân lao động; tổ chức các buổi tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC; tổ chức lắp pa nô tuyên truyền về ATVSLĐ tại cổng ra vào, đường nội bộ một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp.

e. Hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 và tiếp tục triển khai đến người lao động các nội dung Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút corona (covid-19) tại nơi làm việc.

2. Hội thao, thao diễn

Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có sự phối hợp nhiều lực lượng tại các cơ quan, doanh nghiệp.

3. Thanh kiểm tra về ATVSLĐ, PCCN tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Tổ chức đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, công trình xây dựng,…

Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, kho có diện tích lớn, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại,…; tổ chức kiểm tra công tác an toàn hóa chất tại doanh nghiệp có hoạt động hóa chất, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh,… tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất rau, quả, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và tạp hóa,… Hoạt động thanh kiểm tra kết hợp, lồng ghép với công tác hướng dẫn và kiểm tra công tác hưởng ứng Tháng hành động của đơn vị.

4. Các hoạt động khác

Thăm hỏi, động viên một số nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; thăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh điển hình thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCN; tổ chức các hội thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ, PCCN.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN TRONG NĂM

1. Tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ: Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp huấn luyện về ATVSLĐ cho người quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ (nhóm 1), người làm công tác ATVSLĐ (nhóm 2), người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ (nhóm 3), tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu. Tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn cho người tham gia vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm, huấn luyện về an toàn hóa chất cho các đối tượng làm việc và tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm, huấn luyện việc giám sát ảnh hưởng nổ mìn.Tuyên truyền phổ biến Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác phòng cháy chữa cháy cho các doanh nghiệp, cơ quan, ban ngành, quần chúng nhân dân; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động. Tổ chức các lớp về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng, quy trình sản xuất an toàn; tập huấn về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên cây rau màu và các văn bản liên quan đến công tác an toàn thực phẩm,…

2. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý về an toàn vệ sinh lao động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3. Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa TNLĐ, BNN: Hướng dẫn và tư vấn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thường xuyên tự kiểm tra điều kiện lao động, môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không bảo đảm an toàn cho người lao động.

4. Chăm sóc sức khoẻ người lao động: Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc trong môi trường lao động tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và tổ chức kiểm tra, đánh giá môi trường lao động, nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, PCCN, đưa ra giải pháp khắc phục.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch thực hiện trong tháng 02 năm 2020

- Ban hành văn bản gửi đến các huyện, thị xã, thành phố để xây dựng Kế hoạch triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

- Dự thảo Kế hoạch, bảng phân công trách nhiệm các thành viên và các cơ quan liên quan, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN năm 2019.

2. Kế hoạch thực hiện trong tháng 3 năm 2020

a. Cấp tỉnh

- Ban chỉ đạo tỉnh: Triển khai Kế hoạch, bảng phân công trách nhiệm các thành viên và các cơ quan liên quan, báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN năm 2019.

- Triển khai văn bản hướng dẫn cho 4.000 đến 5.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và tiếp tục triển khai các nội dung Khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) đối với người sử dụng lao động và người lao động.

- Ban hành văn bản gửi đến các Sở, ngành thành viên, các Ban Quản lý các khu công nghiệp để triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

- Lập kế hoạch kinh phí để tổ chức các hoạt động phát động và hưởng ứng.

- Xét chọn những nạn nhân bị tai nạn lao động và gia đình có nạn nhân bị tai nạn lao động để tổ chức thăm và tặng quà.

- Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài xây dựng phóng sự, chuyên trang, tin về công tác ATVSLĐ, PCCN.

- Lập danh sách các doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ, PCCN.

- Triển khai Kế hoạch số 4919/KH-BCĐTƯ ngày 18/11/2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 và văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh.

- Tổ chức Đoàn thanh tra việc thực hiện những quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại 10 công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

b. Cấp huyện

- Ban chỉ đạo Tháng hành động các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 tại địa phương gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh). Đồng thời triển khai các hoạt động theo Kế hoạch đã đề ra.

3. Kế hoạch thực hiện trong tháng 4, 5 năm 2020

- Các Sở, ngành thành viên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore triển khai văn bản hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động của Ban chỉ đạo tỉnh đến các doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền về ATVSLĐ, PCCN trên địa bàn quản lý.

- Cơ quan Báo, Đài tiến hành thu thập thông tin và tuyên truyền về ATVSLĐ, PCCN, đồng thời lưu hình ảnh để làm tư liệu.

- Tổ chức các xe thông tin lưu động để tuyên truyền cổ động về ý nghĩa Tháng hành động.

- Hướng dẫn việc lắp pa nô tuyên truyền ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Tổ chức Tháng hành động vì an toàn thực phẩm.

- Tổ chức kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động tại 20 doanh nghiệp.

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động hưởng ứng "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" tại 30 doanh nghiệp sản xuất.

- Tổ chức triển khai văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến việc thực hiện pháp luật lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động ít nhất 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Hoạt động sau Tháng hành động

- Tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho người quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ (nhóm 1), lớp tập huấn xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Tổ chức thăm hỏi động viên từ 25 - 30 nạn nhân bị tai nạn lao động nặng và gia đình có nạn nhân bị chết do tai nạn lao động.

- Tổ chức kiểm tra việc hưởng ứng Tháng hành động tại 20 doanh nghiệp trong tỉnh.

- Tháng 6 năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực) tổng hợp báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, các Ban Quản lý khu công nghiệp và doanh nghiệp, gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

* Kế hoạch Quý III năm 2020

- Tổ chức thanh kiểm tra về: an toàn sử dụng vật liệu nổ trong khai thác khoáng sản, công tác an toàn hóa chất tại doanh nghiệp có hoạt động hóa chất công nghiệp, an toàn trong sử dụng điện và tiết kiệm điện trong sản xuất, an toàn trong kinh doanh xăng dầu, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong kinh doanh khí (LPG, CNG),...

- Kiểm tra và giám sát về môi trường lao động ở các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho người làm công tác ATVSLĐ (nhóm 2), người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ (nhóm 3); hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ trực tiếp tại doanh nghiệp; tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu,…

- Tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn hóa chất cho các đối tượng làm việc và tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm, huấn luyện việc giám sát ảnh hưởng nổ mìn,…

- Tổ chức các lớp huấn luyện về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng, quy trình sản xuất an toàn; tập huấn về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên cây rau màu và các văn bản liên quan đến công tác an toàn thực phẩm,…

- Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp tỉnh lần thứ 15 năm 2020.

* Kế hoạch quý IV năm 2020

- Tổ chức các hoạt động ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy (04/10).

- Tổ chức huấn luyện về an toàn cho người tham gia vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm; tổ chức diễn tập ứng phó đối với sự cố hóa chất độc.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.

* Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan liên quan được quy định trong bảng phân công trách nhiệm (đính kèm). Các thành viên Ban chỉ đạo và các ngành, các địa phương triển khai thực hiện chương trình hành động của ngành mình.

5. Chế độ thông tin, báo cáo: Sau khi tổ chức xong việc phát động hưởng ứng Tháng hành động, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện - thị xã - thành phố, các doanh nghiệp tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng và gửi báo cáo trước ngày 30/6/2020. Định kỳ gửi báo cáo (cả năm) việc thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN của đơn vị mình về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) trước ngày 30/12/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 của tỉnh Bình Dương, yêu cầu các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết./.     

Toàn văn Kế hoach 47/KH-BCĐ​:  Tải về Ke hoach 47-BCD.signed.pdf     

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video