Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Thông tin tuyên truyền
Thứ 5, Ngày 12/05/2022, 10:00
Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã/ Cơ quan khác tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/05/2022

Công bố kèm theo Quyết định này 187 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Uỷ ban nhân dân cấp xã/ Cơ quan khác tỉnh Bình Dương. Cụ thể:

- 129 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

- 29 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

- 24 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ quan khác.

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

STT

Mã TTHC

(CSDLQG)

Tên thủ tục hành chính
 I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC ​ ​
11.005132Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày
22.002028Thủ tục Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết
31.000502Thủ tục Nhận lại tiền ký của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)
42.002105Thủ tục Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
II. LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ​ ​
11.005449Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B
21.005450Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B
32.000134Thủ tục Khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
42.002341Thủ tục Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
52.002343Thủ tục Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.
62.000111Thủ tục Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp
III. LĨNH VỰC VIỆC LÀM ​ ​
11.001978Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
21.001973Thủ tục Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp
31.001966Thủ tục Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp
42.001953Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
52.000178Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)
61.000401Thủ tục Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)
72.000839Thủ tục Giải quyết hỗ trợ học nghề
82.000148Thủ tục Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm
91.000362Thủ tục Thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng
101.001881Thủ tục Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
111.001865Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
121.001853Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
131.001823Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
141.009873Thủ tục Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
151.009874Thủ tục Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
162.000205Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
172.000192Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
181.009811Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
191.000459Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
202.000219Thủ tục Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài.
211.000105Thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
22

1.008362

 

Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
231.008363Thủ tục Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19
242.002398Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19
253.000204Thủ tục Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp
263.000205Thủ tục Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động
12.001955Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp
21.000479Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
31.000464Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
41.000448Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
51.000436Thủ tục Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
61.000414Thủ tục Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
71.009466Thủ tục Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể.
81.009467Thủ tục Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể
92.002399Thủ tục Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19
V. LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG ​ ​
11.004949Thủ tục Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu
22.001949Thủ tục Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)
31.008360Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19
VI. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG ​ ​
11.010801Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
21.010802Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác
31.010803Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

4


1.010804

 

Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
51.010805Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an
61.010806Thủ tục Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
7

1.010807

 

Thủ tục Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an
81.010808Thủ tục Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
91.010809Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động
101.010810Thủ tục Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an
111.010811Thủ tục Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý
121.010812Thủ tục Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý
131.010813Thủ tục Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình
141.010814Thủ tục Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ
151.010815Thủ tục Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng
16

1.010816

 

Thủ tục Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
171.010817Thủ tục Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
181.010818Thủ tục Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày
191.010819Thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
20

1.010820

 

Thủ tục Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
211.010821Thủ tục Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
221.010822Thủ tục Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên
231.010823Thủ tục Hưởng lại chế độ ưu đãi
241.010824Thủ tục Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
25

1.010825

 

Thủ tục Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
261.010826Thủ tục Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
271.010827Thủ tục Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú
28

1.010828

 

Thủ tục Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng
291.010829Thủ tục Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
301.010830Thủ tục Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
312.002308Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp
322.001396Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
332.001157Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
342.002307Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh
351.005387Thủ tục Hồ sơ, thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.
361.004964Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
37

1.001257

 

Thủ tục Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
VII. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI ​ ​
12.000025Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
22.000027Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
32.000032Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
42.000036Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
51.000091Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
62.000044Thủ tục Nghỉ chịu tang của học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy
VIII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ​ ​
12.000632Thủ tục Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục
21.000243Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập; trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
32.00099Thủ tục Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
42.000189Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
51.000389Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
6

1.010587

 

Thủ tục Thành lập Hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
71.010588Thủ tục Thay thế Chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
81.000234Thủ tục Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
91.000266Thủ tục Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
101.000031Thủ tục Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh
111.000160Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận
121.000167Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
131.000154Thủ tục Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài
141.000138Thủ tục Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
15

1.010589

 

Thủ tục Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
161.010590Thủ tục Thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập
171.000482Thủ tục Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận
181.010591Thủ tục Thay thế Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập
191.000553Thủ tục Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài
201.000530Thủ tục Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
211.000523Thủ tục Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp
221.000509Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
23

1.010592

 

Thủ tục Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập
241.010593Thủ tục Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục
251.010594Thủ tục Thay thế Chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị
261.010595Thủ tục Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
27

1.010596

 

Thủ tục Thôi công nhận Hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
IX. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ​ ​
11.001806Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
22.000135Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
32.000056Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
42.000051Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương và Xã hội cấp
52.000062Thủ tục Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
62.000286Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp Tỉnh
72.000282Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp Tỉnh
82.000477Thủ tục Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Tỉnh
91.001305Thủ tục Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em
101.001310Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em
112.000141Thủ tục Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 


B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

STT

Mã TTHC

(CSDLQG)

Tên thủ tục hành chính
I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG ​ ​
11.004959Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
II. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
12.001661Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
22.000049Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Cơ sở quản lý sau cai nghiện
31.000123Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Cơ sở quản lý sau cai nghiện
III. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG ​ ​
11.010832Thủ tục Thăm viếng mộ liệt sĩ
22.002308Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp
32.002307Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh
41.005387Thủ tục Hồ sơ, thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi
51.004964Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
61.001257Thủ tục Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
IV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ​ ​
11.001776Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.
21.001758Thủ tục Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
31.001753Thủ tục Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
42.000291Thủ tục Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
51.001739Thủ tục Nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.
61.001731Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
72.000777Thủ tục Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.
82.000298Thủ tục Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.
92.000294Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
101.000684Thủ tục Cấp lại, Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.
112.000286Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội của UBND cấp huyện
122.000282Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội của UBND cấp huyện
132.000477Thủ tục Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội của UBND cấp huyện
141.000669Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
152.000744Thủ tục Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ​ ​
11.010590Thủ tục Thành lập Hội đồng trường trung cấp công lập
21.010591Thủ tục Thay thế Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập
31.010592Thủ tục Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập
42.001960Thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ


I. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI​ ​ ​
11.000132Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
21.003521Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
32.001661Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
 II. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG ​ ​
11.010833Thủ tục Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
22.002308Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp
32.001396Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
42.001157Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
52.002307Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh
61.005387Thủ tục Hồ sơ, thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi
71.004964Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia
8


1.001257

 

Thủ tục Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
III. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ​ ​
11.001699Thủ tục Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
21.001653Thủ tục Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
32.000751Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
42.000744Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
51.001310Thủ tục Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em
61.001305Thủ tục Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em
72.000355Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
 IV. LĨNH VỰC TRẺ EM ​ ​
11.004946Thủ tục Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
21.004944Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
32.001947Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
41.004941Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người dại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
52.001944Thủ tục Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
62.001942Thủ tục Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC

STT

Mã TTHC

(CSDLQG)

Tên thủ tục hành chínhTrangGhi chú
I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG ​ ​ ​ ​ ​
11.010831Thủ tục Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh780Cơ quan, đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ​ ​ ​ ​ ​
12.001959Thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập782Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
22.001960Thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh785Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
​III. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ​ ​ ​ ​ ​
12.000216Thủ tục Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh788Sở Nội vụ
22.000144Thủ tục Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh790Sở Nội vụ

 

Tải Quyết định và nội dung TTHC tại đây:  Tải về 981-QDUBND-2022.rar

Lượt người xem:  Views:   1
Chia sẻ:
Share:
Ảnh
Video