Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Thủ tục hành chính
Thứ 5, Ngày 21/06/2018, 08:33
1. Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/06/2018

-----------

1. 1. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:    

- Bước 1: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, P. Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một) hoặc truy cập vào website http://www.dichvucong.binhduong.gov.vn, lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Nếu hồ sơ đầy đủ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiến hành tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn cụ thể để bổ sung một lần và trả cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 2: Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn cách thức nộp hồ sơ:

+ Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Cách 2: Tổ chức, cá nhân có thể truy cập vào vào website http://www.dichvucong.binhduong.gov.vn, đăng nhập vào hệ thống Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện theo các hướng dẫn.

- Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp nhận giấy phép với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép sẽ nhận văn bản  trả lời của cơ quan có thẩm quyền hoặc trực tiếp hướng dẫn.

1.2. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện, dịch vụ công trực tuyến Internet.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm:

Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 06 của Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;

Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

1.4. Thời hạn thực hiện thủ tục hành chính: 10 ngày làm việc

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn chấp thuận để doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề.

1.8. Lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 06 của Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn, đưa lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày, có văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập;

+ Có bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập và bản dịch bằng tiếng Việt;

+ Có tài liệu chứng minh việc đưa người lao độngđi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập;

+ Có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Có giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với mức tiền bằng 10% tiền vé máy bay một lượt từ nước mà người lao động đến làm việc về Việt Nam tính theo số lượng người lao động đi làm việcở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập.

1.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

-  Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

-  Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Ngân hàng Nhà nước quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của Doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


 

Phụ lục số 06

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Tên doanh nghiệp      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………………   

......, ngày ... tháng ... năm ...

ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)…

1.Tên doanh nghiệp: .....................................................................................

- Tên giao dịch: .............................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................

- Điện thoại: .....................................; Fax: ......................; E-mail: .............

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

.......................................................................................................................

2. Doanh nghiệp đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập làm việc tại ................... đã ký ngày ......... tháng .......... năm ......... với đối tác.........................

- Địa chỉ của tổ chức tiếp nhận lao động thực tập: ......................................

- Điện thoại: ...........................................; Fax: .............................................

- Người đại diện: ..........................................................................................

- Chức vụ: .....................................................................................................

3. Những nội dung chính trong Hợp đồng nhận lao động thực tập:

- Số lượng: ................................................, trong đó nữ: .....................

- Ngành nghề: ..................., trong đó: số có nghề: ................, số không nghề: .......................................................................................................................

- Nơi thực tập (Tên nhà máy, công trường, viện điều dưỡng, trường học, tàu vận tải, tàu cá, ......): ..........................................................................................

- Địa chỉ nơi thực tập:………………………………………………………

- Thời hạn hợp đồng: ....................................................................................

- Thời gian thực tập (giờ/ngày); ................; số ngày thực tập trong tuần:

.......................................................................................................................

- Mức lương cơ bản: .....................................................................................

- Các phụ cấp khác (nếu có): ........................................................................

- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ: ..........................

- Điều kiện ăn, ở: ..........................................................................................

- Các chế độ bảo hiểm người lao động được hưởng tại nước đến thực tập:

.......................................................................................................................

- Bảo hộ lao động tại nơi thực tập: ...............................................................

- Các chi phí do đối tác đài thọ: ....................................................................

- Vé máy bay: ...........................................................................................

4. Chi phí người lao động phải trả trước khi đi (nếu có):

- Vé máy bay: ...............................................................................................

 - Học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: .....................................................

 - Bảo hiểm xã hội (đóng cho cơ quan BHXH Việt Nam)............................

 - Vé máy bay lượt đi: ...................................................................................

- Visa: ...........................................................................................................

- Thu khác (nếu có, ghi cụ thể các khoản): ..................................................

5. Các khoản thu từ tiền lương của người lao động trong thời gian thực tập ở nước ngoài (thuế hoặc các loại phí theo quy định của nước đến thực tập, ...):

.......................................................................................................................

6. Dự kiến thời gian xuất cảnh: ....................................................................

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC                 HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

                                                 (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lượt người xem:  Views:   416
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video