Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Thủ tục hành chính
Thứ 5, Ngày 21/06/2018, 08:50
9. Thủ tục hỗ trợ huấn luyện thông qua tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/06/2018

***********************************

​9.1. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Tổ chức huấn luyện gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, P. Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một), hoặc truy cập vào website http://www.dichvucong.binhduong.gov.vn lấy mẫu đơn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bước 2: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp nhận giấy phép với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép sẽ nhận văn bản  trả lời của cơ quan có thẩm quyền hoặc trực tiếp hướng dẫn.

9.2. Cách thức thực thủ tục hành chính: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của Tổ chức huấn luyện, trong đó nêu rõ tên và số tài khoản nhận hỗ trợ (theo mẫu).

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ (theo mẫu).

- Dự toán chi phí tổ chức huấn luyện (theo mẫu).

- Danh sách người huấn luyện (theo mẫu), kèm theo bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của người huấn luyện.

- Danh sách người tham dự huấn luyện (theo mẫu).

- Quyết định cấp thẻ an toàn (theo mẫu).

- Hợp đồng huấn luyện (theo mẫu)

- Biên bản thanh lý Hợp đồng huấn luyện (theo mẫu).

- Các chứng từ chi tiêu có liên quan đến huấn luyện (để đối chiếu, tổ chức huấn luyện trực tiếp thực hiện lưu giữ theo quy định hiện hành).

9.4. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 30 ngày làm việc.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức huấn luyện sư nghiệp công lập.

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

9.8. Lệ phí: không.

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của Tổ chức huấn huyện (Mẫu số 02 Phụ lục II).

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của người lao động (Mẫu số 01 Phụ lục II).

- Dự toán chi phí tổ chức lớp huấn luyện (Mẫu số 03 Phụ lục II).

- Danh sách người huấn luyện (Mẫu số 04 Phụ lục II).

 - Danh sách người lao động tham dự huấn luyện (Mẫu số 05 Phụ lục II).

- Quyết định về việc cấp thẻ an toàn (Mẫu số 06 Phụ lục II).

- Hợp đồng huấn luyện (Mẫu số 07 Phụ lục II).

- Biên bản thanh lý Hợp đồng huấn luyện (Mẫu số 08 Phụ lục II).

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

            Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Điều 10, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.

         9.11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ Lao động

- Thương binh và Xã hội.

Lượt người xem:  Views:   327
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video