Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
 
Thủ tục hành chính
 
STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ1Thủ tục Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương ...
 
​STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ15Thủ tục Cách chức Chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyệnMức độ 216Thủ tục Cấp giấy chứng ...
 
​STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ1Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngàyMức độ 42Thủ tục Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa ngưòi lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ...
 
​STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ1Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệpMức độ 3​2Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngMức độ 2​​3Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngMức ...
 
​STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ1Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩMức độ 22Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạngMức độ 23Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩMức ...
 
​STT​TÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ1Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânMức độ 2​2Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânMức độ 2​3Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở ...
 
​STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ1Thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoàiMức độ 42Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc ...
 
​STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ1Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘILĩnh vực Bảo trợ xã hộiLĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/09/2022 11:00 SANoĐã ban hành
STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ
1Thủ tục Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2​
2Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thâm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.Mức độ 2
3Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấpMức độ 2
4Thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhMức độ 2
5Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiMức độ 2
6Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tậtMức độ 2
7Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhMức độ 2
8Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Mức độ 2

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆPLĩnh vực Giáo dục nghề nghiệpLĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/09/2022 11:00 SANoĐã ban hành

STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ
15Thủ tục Cách chức Chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyệnMức độ 2
16Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhMức độ 4
17Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhMức độ 4
18Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệpMức độ 4
19Thủ tục Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnhMức độ 2
20Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngMức độ 4
21Thủ tục Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiMức độ 2
22Thủ tục Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệpMức độ 2
23Thủ tục Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoàiMức độ 2
24Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuậnMức độ 2
25Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnMức độ 2
26Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thụcMức độ 4
27Thủ tục Công nhận Hiệu trưởng trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnhMức độ 4
28Thủ tục Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuậnMức độ 2
29Thủ tục Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiMức độ 2
30Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngMức độ 4
31Thủ tục Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoàiMức độ 2
32Thủ tục Miễn nhiệm Chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyệnMức độ 4
33Thủ tục Thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tự thục trên địa bàn tỉnhMức độ 4
34Thủ tục Thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyệnMức độ 4
35Thủ tục Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập; trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnhMức độ 4
36Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh Bình DươngMức độ 4
37Thủ tục miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thụcMức độ 4
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚCLĩnh vực lao động ngoài nướcLĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/09/2022 11:00 SANoĐã ban hành

STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ
1Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngàyMức độ 4
2Thủ tục Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa ngưòi lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngàyMức độ 4
3Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhânMức độ 4

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - QHLĐLĩnh vực LĐTL- QHLĐLĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG - QHLĐ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/09/2022 11:00 SANoĐã ban hành

STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ
1Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệpMức độ 3​
2Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngMức độ 2​​
3Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngMức độ 2
4Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngMức độ 2
5Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19Mức độ 4​
6Thủ tục Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữuMức độ 3​
7Thủ tục Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao độngMức độ 2
8Thủ tục Thành lập Hội đồng thương lượng tập thểMức độ 4
9Thủ tục Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.Mức độ ​4
10Thủ tục Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao độngMức độ 2
11Thủ tục Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)Mức độ 3​
LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNGLĩnh vực người có côngLĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/09/2022 11:00 SANoĐã ban hành

STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ
1Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩMức độ 2
2Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạngMức độ 2
3Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩMức độ 2
4Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiếnMức độ 2
5Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩMức độ 2
6Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binhMức độ 2
7Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao độngMức độ 2
8Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binhMức độ 2
9Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binhMức độ 2
10Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạngMức độ 2
11Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tếMức độ 2
12Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đàyMức độ 2
13Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khácMức độ 2
14Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia.Mức độ 2
15Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩMức độ 2
16Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùngMức độ 2
17Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩMức độ 2
18Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcMức độ 2
19Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnhMức độ 2
20Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trầnMức độ 2
21Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độMức độ 2
22Thủ tục giám định vết thương còn sótMức độ 2
23Thủ tục Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.Mức độ 2
24Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩMức độ 2
25Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp: - Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; - Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; - Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; - Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều traMức độ 2
26Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trầnMức độ 2
27Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có côngMức độ 2
28Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họMức độ 2
29Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờMức độ 2
30Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa họcMức độ 2
31Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hìnhMức độ ​ 3
LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘILĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hộiLĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/09/2022 11:00 SANoĐã ban hành

STT​TÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ
1Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânMức độ 2​
2Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânMức độ 2​
3Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhânMức độ 2​
4Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânMức độ 2​
5Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túyMức độ 4
6Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Mức độ 2​
LĨNH VỰC VIỆC LÀMLĩnh vực việc làmLĨNH VỰC VIỆC LÀM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/09/2022 11:00 SANoĐã ban hành

STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ
1Thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoàiMức độ 4
2Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmMức độ 3
3Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamMức độ 3
4Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmMức độ 3
5Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamMức độ 3
6Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệpMức độ 4
7Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)Mức độ 4
8Thủ tục chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)Mức độ 4
9Thủ tục đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoàiMức độ 4
10Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmMức độ 3
11Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamMức độ 2
12Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamMức độ 3
13Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghềMức độ 4
14Thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệpMức độ 4
15Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19Mức độ 4
16Thủ tục Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19Mức độ 4
17Thủ tục hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19Mức độ 4
18Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19Mức độ 4
19Thủ tục hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làmMức độ 4
20Thủ tục Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmMức độ 4
21Thủ tục tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệpMức độ 4
22Thủ tục thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng thángMức độ 4
23Thủ tục Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmMức độ 4
24Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệpMức độ 4
25Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao độngMức độ 3
26Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao độngMức độ 3
LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNGLĩnh vực an toàn lao độngLĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
22/09/2022 10:00 SANoĐã ban hành
STTTÊN THỦ TỤCMỨC ĐỘ
1Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng BMức độ 3
2Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng BMức độ 3
3Thủ tục Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngMức độ 4
4Thủ tục Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệpMức độ 4
5Thủ tục hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệpMức độ 3​
6Thủ tục Khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngMức độ 3​

Ảnh
Video