Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 6, Ngày 13/03/2020, 11:00
Triển thực hiện Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/03/2020
Thực hiện Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội...

Thực hiện Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Yêu cầu Ủy ban nhân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện quản lý đối với đối tượng sống tại địa phương; hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng; phối hợp với cơ sở trợ giúp xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc, trợ giúp đối tượng.

- Hướng dẫn việc thực hiện quản lý đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 6), hàng năm (trước ngày 20 tháng 12) và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện quản lý đối tượng trên địa bàn gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Các Cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập

- Xây dựng và niêm yết công khai quy trình quản lý đối tượng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

- Tổ chức thực hiện và lập hồ sơ quản lý đối tượng theo quy định.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở và làm việc tại xã, phường, thị trấn, cộng tác viên công tác xã hội về nghiệp vụ quản lý đối tượng.

- Tập huấn, hướng dẫn gia đình hoặc người giám hộ, người chăm sóc về kiến thức, kỹ năng, phương pháp chăm sóc, trợ giúp cho đối tượng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nghiệp vụ và lập, quản lý hồ sơ quản lý đối tượng.

- Hàng năm, lập kế hoạch và dự toán kinh phí quản lý đối tượng theo quy định hiện hành.

- Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 6), hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) và đột xuất với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp về quản lý đối tượng.

Trên đây là ý kiến của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện tại đơn vị./.

 

Nội dung chi tiết Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 (có file pdf  kèm theo).

Tải: Toàn văn Công văn và Thông tư tại đây:  Tải về 826-BTXH.signed.pdf  ;   Tải về TT 02 2020 BLĐTBXH.pdf

Thực hiện: Phòng Bảo trợ xã hội​

Lượt người xem:  Views:   816
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video