Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 5, Ngày 26/03/2020, 10:00
Thông báo V/v Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế Tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/03/2020
Thông báo 40 /TB-SLĐTBXH, ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Sở LĐ-TBXH V/v Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế Tỉnh Bình Dương (kèm Kế hoạch thi tuyển)

​Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Kế hoạch số 1026/KH-SLĐTBXH ngày 24/3/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về việc Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương năm 2020;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo về việc Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ, CHỨC DANH VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

1. Số lượng vị trí, chức danh thi tuyển

- Số lượng: 01 vị trí.

- Chức danh: Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế tỉnh Bình Dương.

2. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển

2.1. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Những trường hợp sau đây không được đăng ký thi tuyển:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang mất khả năng nhận thức, đang bị bệnh phải điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận;

- Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo tập trung dài hạn trong và ngoài nước;

- Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định.

2.2. Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm và có quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được người đứng đầu cơ quan khác giới thiệu tham gia dự tuyển.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

1.1 Tiêu chuẩn chung

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội. Gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe để làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Có trình độ và am hiểu về quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Có năng lực tham mưu cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để hoạch định phương hướng, chính sách phát triển lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tham mưu chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Có khả năng phối hợp với các đơn vị và địa phương trong tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Có khả năng điều hành và tham mưu quyết liệt, kịp thời những vấn đề khó, phức tạp thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi được bổ nhiệm.

- Đang giữ chức danh Phó trưởng phòng các sở ngành cấp tỉnh và tương đương, hoặc đang giữ chức danh Phó Hiệu trưởng hoặc tương đương ở các trường trực thuộc Sở ngành cấp tỉnh.

- Được cơ quan sử dụng lao động đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 03 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm có thông báo thi tuyển trở về trước.

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền kết luận đủ tiêu chuẩn chính trị để bố trí chức danh dự kiến thi tuyển.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (được cơ sở y tế có thẩm quyền kết luận).

1.2 Tiêu chuẩn cụ thể

- Độ tuổi: Còn đủ tuổi để công tác trọn 01 nhiệm kỳ 5 (năm) năm.

- Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

- Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị hoặc Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính trở lên.

- Tin học: Có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ trình độ tương đương bậc 2 (A2) trở lên, khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương (chứng chỉ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục) tại thời điểm được bổ nhiệm.

- Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp (tính đến thời điểm được xem xét, bổ nhiệm). Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

2. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (02 bộ) bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-2008/BNV (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Quyết định tuyển dụng lần đầu, quyết định bổ nhiệm ngạch, quyết định lương hiện hưởng.

- Văn bản quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp cá nhân dự tuyển bên ngoài Sở LĐTBXH).

- Ý kiến thẩm tra lý lịch của cấp ủy cùng cấp.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong thời gian 03 năm liên tục liền kề (2017, 2018, 2019). Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển.

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

- Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22cm x 32cm.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

3.1. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 13/4/2020.

3.2. Thời gian thẩm định và thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: Từ ngày 14/4/2020 đến ngày 27/4/2020.

3.3. Địa điểm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương thông báo đến các quan, đơn vị biết và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện đăng ký tham gia dự tuyển./.

Tải toàn văn Thông báo và Kế hoạch tại đây: ​40-TB.signed.pdf  1026-KH.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   47
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video