Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 2, Ngày 06/04/2020, 15:00
V/v hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ người bán vé số lẻ do ảnh hưởng dịch COVID-19
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/04/2020
Thực hiện công văn số 1602/UBND-VX ngày 03/4/2020 của Ủy ban nhân tỉnh về việc hỗ trợ cho người bán vé số lẻ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ, cụ thể như sau:

        1. Đối tượng hỗ trợ: là người bán vé số lẻ sinh sống, cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

2. Nguồn kinh phí: do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (phối hợp với Công ty MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương) phân bổ về các địa phương cấp huyện thực hiện.

3. Mức hỗ trợ: 60.000 đ/người/ngày; thời gian hỗ trợ là 15 ngày, tính từ ngày 01/4/2020. Tổng mức hỗ trợ: 900.000 đ/người.

4. Trình tự thực hiện:

Một số nội dung, yêu cầu cần lưu ý đảm bảo trong thực hiện: Danh sách do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi kèm hướng dẫn này là cơ sở để tham khảo. Các địa phương tổ chức khảo sát, bổ sung hoàn thiện theo thực tế và tự chịu trách nhiệm về danh sách đối tượng đề nghị được hỗ trợ. Tổ chức thông báo rộng rãi bằng nhiều hình thức cho toàn thể nhân dân trên địa bàn được biết.

Việc rà soát, lập danh sách phải đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và có sự tham gia của đối tượng được hỗ trợ. Tổ chức họp thống nhất danh sách, kết quả khảo sát; trong đó, thành phần dự họp gồm Ban giảm nghèo cấp xã, Ban điều hành khu ấp, đại diện các tổ dân phố và đại diện đối tượng được hỗ trợ. Kết quả cuộc họp được lập thành biên bản kèm danh sách đề nghị hỗ trợ gửi về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện. Tổ chức việc chi hỗ trợ đảm phù hợp với chủ trương, qui định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã, Ban điều hành khu ấp và đại diện các tổ dân phố tổ chức khảo sát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ gửi về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; đảm bảo khẩn trương, đúng đối tượng theo tiêu chí, không bỏ sót đối tượng, công khai minh bạch tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, nhân dân.

 

 

Bước 2: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát, tổng hợp danh sách từ cấp xã, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định hỗ trợ theo số lượng, danh sách cụ thể của từng xã, phường, thị trấn.

Bước 3: Căn cứ vào quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội gửi kết quả về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, quyết định phân bổ kinh phí về cho phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 4: phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phân bổ kinh phí về cho cấp xã tổ chức chi hỗ trợ.

Bước 5: tổ chức phúc tra, thanh quyết toán theo qui định và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Thời gian thực hiện:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội gửi kết quả về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 08/4/2020.

Hoàn thành việc chi hỗ trợ trước ngày 13/4/2020.

5. Tổ chức thực hiện:  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: phối hợp với Công ty MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tham mưu nguồn và phân bổ kinh phí; hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ; tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát và phúc tra; chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thanh quyết toán; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo thực hiện chi hỗ trợ tại địa phương. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội,  Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả rà soát, lập danh sách đề nghị và việc chi hỗ trợ.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ cho người bán vé số lẻ chịu ảnh hưởng do dịch cúm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản hồi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (phòng Bảo trợ xã hội – sđt: 0274.3827429) để có hướng phối hợp, xử lý kịp thời./.

aeb00792f80603585a17.jpg

8c85351d189ce3c2ba8d.jpg

bb6b46e16b60903ec971.jpg

Lượt người xem:  Views:   339
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video