Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 6, Ngày 26/06/2020, 16:00
Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/06/2020
Trong hai ngày 18 - 19/6/2020, tại Hội trường tầng 6 Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Huỳnh Tân Định, Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

DHDBSLD202000001.jpg

Đồng chí Lê Minh Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Đại hội

 

Đại hội đã nghe, thảo luận và thống nhất Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt đạt nhiều kết quả tích cực; nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm tăng cường, đảm bảo; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ và xuyên suốt trong sinh hoạt Đảng, lồng ghép trong các hoạt động của chính quyền, phong trào thi đua yêu nước của các đoàn thể đã góp phần trong công tác giáo dục, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống của đảng viên, quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Dân chủ cơ sở tiếp tục được phát huy; công tác xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nội quy, quy chế hoạt động, thực hành dân chủ cơ sở được đảm bảo.

Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên được triển khai thực hiện tốt; giữ vững nguyên tắc trong sinh hoạt đảng; Đảng ủy quan tâm, động viên đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát được chủ động, đi vào nề nếp, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm và của cả nhiệm kỳ.

DHDBSLD202000002.jpg

Đồng chí Huỳnh Tân Định - Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Kết quả, đến nay đã giảm 02 đầu mối (gồm 01 cấp phòng và 01 cấp chi cục); cụ thể: đã thực hiện hợp nhất Phòng Việc làm - An toàn lao động với Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thành phòng Chính sách lao động; giải thể Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Tỉnh, thành lập Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở; giảm 05 biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và 02 trường hợp thôi việc được hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Thực hiện chủ trương đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội, đã tham mưu UBND Tỉnh xây dựng Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp Tỉnh Bình Dương; theo đó, đã tham mưu thành lập Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Tỉnh Bình Dương và theo lộ trình đến quý III/2020 sẽ sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Người khuyết tật Tỉnh vào Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội Tỉnh.

DHDBSLD202000003.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại hội xác định phương hướng của Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể; Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, đổi mới, sáng tạo và vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Huỳnh Tân Định - Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Việc thực hiện đảm bảo các yêu cầu về nội dung và hình thức. Những kết quả mà Đảng bộ Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là khá toàn diện trên từng lĩnh vực hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Tỉnh. Nổi bật là công tác lao động, việc làm gắn với nhu cầu doanh nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và tiền lương, trong đó nổi bật là công tác thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề đáp ứng cho thị trường lao động, giải quyết việc làm, đặc biệt đi đầu trong công tác giải quyết chế độ chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Đồng chí Huỳnh Tân Định còn đánh giá sâu kết quả công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ Sở khóa IX đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng tập thể trong sạch vững mạnh trong các nội dung về tư tưởng, chính trị, tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết gắn với từng thời điểm, thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của ngành. Nắm bắt được tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, quần chúng bằng nhiều hình thức qua các tổ chức đoàn thể, các chi bộ trực thuộc để có định hướng tốt hơn và bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng chính trị. Đồng thời, đánh giá việc triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những hoạt động thiết thực, nhân rộng điển hình, có khen thưởng kịp thời và đặc biệt là thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Huỳnh Tân Định đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên; ban hành quy chế phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt kết quả tốt nhất; đồng thời cần sớm hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên phê duyệt, chuẩn y kết quả theo quy định.

DHDBSLD202000004.jpg

Các đại biểu dự Đại hội giơ thẻ đảng biểu quyết

 

        Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 05 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Quốc Cường - Giám đốc Sở được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hà Minh Trung - Phó Giám đốc Sở được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

 DHDBSLD202000006.jpg

Đồng chí Huỳnh Tân Định - Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa X nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên

 

Đại hội cũng tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí. Đồng chí Ngô Xuân Lãm - Ủy viên Thường vụ, được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 MINH NGHĨA

Lượt người xem:  Views:   369
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video