Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 3, Ngày 11/08/2020, 14:00
Bình Dương, 3.130 người tham dự các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo ở cơ sở.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/08/2020
​Thực hiện kế hoạch 2036/KH-SLĐTBXH ngày 06/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo ở cơ sở và hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Mục đích.

- Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quá trình thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững và các chương trình phối hợp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đảm bảo cán bộ công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nắm vững các chính sách giảm nghèo của nhà nước vá các chính sách đặc thù của tỉnh.

- Tăng cường kỹ năng cho cán bộ lám công tác giảm nghèo ở cơ sở trong việc lập danh sách, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo cuối năm, đảm bảo tất cả cán bộ giảm nghèo ở cơ sở nắm được quy trình rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo cuối năm.

Yêu cầu.

          - Các địa phương cử cán bộ tham gia đầy đủ theo thành phần kế hoạch triệu tập và đại biểu tham dự tập huấn có trách nhiệm ghi chép đầy đủ nội dung bài giảng của lớp học. Đồng thời hiểu rõ các chính sách về giảm nghèo, các mô hình làm kinh tế giỏi, các Chương trình học nghề hiệu quả của tỉnh nhà để áp dụng hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương đầy đủ và kịp thời.

Số lượng và thành phần

- Đợt tập huấn diễn ra tại 09 huyện, thị xã, thành phố với  11 lớp và 3.130 đại biều là lãnh đạo và cán bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, lãnh đạo và cán bộ của 91 xã, phường, thị trấn và đại diện các ngành, đoàn thể của các khu/ấp trên địa bàn toàn tỉnh tham dự.

 

Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên đại diện phòng Bảo trợ Xã hội đã triển khai các chính sách của tỉnh nhà dành cho hộ nghèo và hộ cận nghèo đồng thời nêu tóm tắt những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo của toàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và trình bày dự thảo định hướng chuẩn nghèo của guốc gia giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra cuối buổi tập huấn báo cáo viên đã giải trình cũng như trao đổi thêm một số câu hỏi,‎ kiến nghị của đại biểu tham dự tập huấn.

THCBGNTT202000001.jpg  

  Bà: Trịnh Thị Huyền –Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội – triển khai các chính sách trong công tác giảm nghèo cho cán bộ giảm nghèo ở cơ sở

 

 THCBGNTT202000002.jpg

              Bà: Trịnh Thị Huyền – Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội – triển khai các dự án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cán bộ giảm nghèo ở cơ sở

 THCBGNTT202000003.jpg

Ông Huỳnh Văn Ngàn – CV phòng Bảo trợ Xã hội – triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo ở cơ sở

THCBGNTT202000004.jpg 

Đại biểu tham gia tập huấn và nghiên cứu tài liệu tại lớp

 

 

 

Thực hiện: Phòng Bảo trợ xã hội

 

Lượt người xem:  Views:   95
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video