Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 2, Ngày 17/08/2020, 14:00
V/v hướng dẫn việc hỗ trợ người lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/08/2020
Kính gửi: Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào Việt Nam làm việc và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3619/UBND-NC ngày 28/7/2020 về việc tăng cường phối hợp rà soát, tham mưu giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh.

Để có cơ sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định cho phép người lao động nước ngoài được nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là người sử dụng lao động) trên địa bàn tỉnh có nhu cầu hỗ trợ gửi văn bản đề nghị và lập danh sách người lao động nước ngoài cần nhập cảnh để làm việc:

1.     Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

- Văn bản đề nghị hỗ trợ nhập cảnh phải nêu rõ: thông tin của người sử dụng lao động, lãnh vực hoạt động; tình hình sử dụng lao động nước ngoài, sự cần thiết và ảnh hưởng của lao động nước ngoài đối với hoạt động sản xuất kinh doanh khi họ chưa quay trở lại Việt Nam làm việc, đánh giá tác động nếu thiếu hụt những nhân sự này; phương án dự kiến về việc bố trí tổ chức cách ly, phòng chống dịch bệnh và việc quản lý lao động nước ngoài sau khi được nhập cảnh.  

- Lập danh sách người lao động nước ngoài thực sự cần thiết đối với yêu cầu hoạt động của đơn vị theo thứ tự ưu tiên: chủ đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao (đính kèm mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có).

2.     Về trình tự thực hiện:

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện xem xét hỗ trợ cho người sử dụng lao động nước ngoài nằm ngoài khu công nghiệp; trường hợp doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đề nghị liên hệ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương để được hướng dẫn trực tiếp.

 - Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp (có kiểm tra thực tế hoạt động của doanh nghiệp) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 - Trường hợp được chấp thuận, cho người sử dụng lao động có trách nhiệm liên hệ các cơ quan y tế có thẩm quyền để được hướng dẫn và thực hiện các quy định về đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho người nước ngoài khi nhập cảnh.

 - Sau khi nhập cảnh, người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để người nước ngoài được làm việc, trường hợp không tuân thủ hoặc làm việc không đúng quy định cho người sử dụng lao động đã bảo lãnh nhập cảnh, Sở để nghị trục xuất người lao động nước ngoài theo quy định.

          Để việc hỗ trợ người lao động nước ngoài được nhập cảnh vào làm việc được nhanh chóng, hiệu quả, đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc sàng lọc các đối tượng thực sự cần thiết đối với yêu cầu hoạt động theo thứ tự ưu tiên gồm chủ đầu tư, nhà quản lý, các nhân sự chủ chốt và người lao động đã được cấp giấy phép lao động.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị quý cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp liên hệ Phòng Chính sách lao động - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (điện thoại: 0274.3872.067) để được hướng dẫn.

          Trân trọng./.

Xem toàn văn Công văn tại đây: 2903-CSLD.signed.pdf

Xem các biểu mẫu tại đây: biểu mẫu đăng ký nhập cảnh.xlsx  Mẫu cty trình xin nhập cảnh.doc

Tải toàn bộ: HoTroNhapCanh.zip

Lượt người xem:  Views:   1589
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video