Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 5, Ngày 03/12/2020, 09:00
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/12/2020
Thực hiện Quyết định số 08-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc "thành lập đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy ...

Thực hiện Quyết định số 08-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương về việc "thành lập đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với Chi bộ và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ 2", chiều ngày 02 tháng 11 năm 2020, tại Phòng họp Sở, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy do đồng chí Nguyễn Ngọc Hằng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy làm trưởng đoàn tiến hành triển khai thực hiện công tác giám sát đối với Chi bộ và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ 2 theo Chương trình số 30-Ctr/ĐU ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Đảng ủy Sở về "Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020" đảm bảo chất lượng, đúng thời gian.

Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư về việc "Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên về phẩm chất, đạo đức cách mạng của đảng viên; việc kê khai và công khai tài sản của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

ktgscb202000007.jpg 

    Đồng chí Nguyễn Ngọc Hằng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy chủ trì buổi giám sát Chi bộ 2

 

            Trước đó, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã thực hiện kiểm tra các chi bộ và cá nhân các đồng chí bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương, Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương và đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện kiểm tra Chi bộ và cá nhân đồng chí bí thư Chi bộ Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương.

  Nội dung kiểm tra tập trung các nội dung:

- Việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chế độ, chính sách về quản lý, sử dụng tài chính; việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư (khóa X) về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ";

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ";

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên ở chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng;

- Việc thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị (khóa XII);

- Việc xây dựng các quy chế và chương trình làm việc toàn khóa của chi ủy;

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết sau đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2023;

- Việc lãnh đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng chấp hành Điều lệ Đảng năm 2020, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ;

- Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 60-Ctr/TU ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh về "Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tính chiến đấu của công tác tư tưởng";

- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao;

  Kết quả, nhìn chung chi ủy các chi bộ trực thuộc thực hiện tương đối tốt các nội dung theo kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy; hồ sơ đảng vụ có liên quan đến nội dung kiểm tra được lưu trữ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, đúng quy định; trong công tác xây dựng Đảng luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ đã thực hiện theo đúng tiến độ.

- Cá nhân các đồng chí bí thư chi bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, luôn thể hiện gương mẫu, đúng đắn, có năng lực, trình độ và khả năng tiếp thu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên vào hoạt động thực tiễn; có tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, dân chủ; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác lãnh đạo; mỗi kỳ sinh hoạt luôn được chuẩn bị về nội dung, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả công việc thường xuyên được thực hiện.

Một số hình ảnh tại các buổi làm việc:

ktgscb202000001.jpg

Đồng chí Lê Minh Quốc Cường - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại buổi làm việc với Chi bộ Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

ktgscb202000003.jpg 

Đồng chí Ngô Xuân Lãm - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phát biểu tại buổi làm việc với Chi bộ Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương

ktgscb202000004.jpg

Đồng chí Phạm Văn Tuyên - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy phát biểu tại buổi làm việc với Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương

ktgscb202000005.jpg 

Đồng chí Nguyễn Kim Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tại buổi làm việc với Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương

ktgscb202000006.jpg

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy tại buổi làm việc với Chi bộ Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương

 

 Tin, bài: MINH NGHĨA
Lượt người xem:  Views:   163
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video