Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 3, Ngày 18/05/2021, 11:00
Về việc hướng dẫn hoạt động cho thuê lại lao động theo Chương IV Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/05/2021
Công văn số 2428/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 14/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội V/v hướng dẫn hoạt động cho thuê lại lao động theo Chương IV Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

           Thực hiện quy định tại Chương IV Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

           Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp nói chung cũng như các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện các nội dung sau:

1. Cho thuê lại lao động được quy định từ Điều 52 đến Điều 58 của Bộ luật Lao động năm 2019 và được hướng dẫn chi tiết tại Chương IV của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 145/2020/NĐ-CP).

Lưu ý: đây là Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định. Bên thuê lại lao động không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

2. Về trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại lao động (Điều 31 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP):

- Niêm yết công khai bản chính giấy phép tại trụ sở chính và bản sao được chứng thực từ bản chính giấy phép tại các chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp cho thuê lại. Trường hợp sang địa bàn cấp tỉnh khác hoạt động thì doanh nghiệp cho thuê lại gửi bản sao chứng thực giấy phép đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đó để theo dõi, quản lý.

- Định kỳ 06 tháng và hằng năm, báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; đồng thời báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đến hoạt động cho thuê lại lao động về tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn đó đối với trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại sang địa bàn cấp tỉnh khác hoạt động. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12.

- Kịp thời báo cáo những trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Lao động và Chương IV Nghị định số 145/2020/NĐ-CP.

3. Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các doanh nghiệp không do tỉnh Bình Dương cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động mà sang địa bàn tỉnh Bình Dương hoạt động thì đề nghị doanh nghiệp gửi bản sao chứng thực giấy phép đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương để theo dõi, quản lý. Đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo quy định.

Về thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12 (Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP).

  Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kịp thời phản ánh về Sở lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương (0274.3825378) để được hướng dẫn./.

Toàn văn Công văn: 2428-CSLD.signed.rar

Lượt người xem:  Views:   368
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video