Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 4, Ngày 30/06/2021, 16:00
Về việc đề xuất hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/06/2021
Công văn 3428/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 29/6/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội V/v đề xuất hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021

 Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) bắt buộc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 88/2020/NĐ-CP),

Để có cơ sở tổng hợp nhu cầu hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ năm 2021 từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi về Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đề nghị các doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ thực hiện đề xuất hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ với nội dung như sau:

1. Điền đầy đủ thông tin vào Mẫu tổng hợp đề nghị hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ của doanh nghiệp (đính kèm):

+ Điều kiện được hỗ trợ huấn luyện quy định tại Điều 32 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP.

+ Nguyên tắc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điều 33 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP.

+ Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện quy định tại Điều 34 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP.

2. Gửi Mẫu tổng hợp đề nghị hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ của doanh nghiệp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương qua đường bưu điện và đồng thời gửi qua địa chỉ email antoanlaodong.binhduong@gmail.com để kịp thời tổng hợp. Thời gian gửi Mẫu đề xuất hỗ trợ huấn luyện của doanh nghiệp chậm nhất đến ngày 29/7/2021. Sau thời gian nêu trên, nếu chưa gửi Mẫu tổng hợp đề nghị hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ về Sở xem như doanh nghiệp không có nhu cầu hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ.

Trên đây là nội dung hướng dẫn đề xuất hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc doanh nghiệp vui lòng liên hệ Phòng Chính sách lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 0274.3878342 để được hướng dẫn.

Toàn văn Công văn và tài liệu tại đây: CVTLPCSLD2021.zip

Lượt người xem:  Views:   312
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video