Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 2, Ngày 16/08/2021, 11:00
Bình Dương, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, lương thực thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/08/2021
Thực hiện Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 6/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 và Thông báo số 151-TB/TU ngày 03/8/2021 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Trước ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 về phòng chống dịch Covid – 19, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3636/UBND-VX ngày 01/8/2021 về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg  của Thủ tướng chính phủ và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, theo đó người dân không được di chuyển khỏi nơi cư trú (địa bàn tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 6/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 và Thông báo số 151-TB/TU ngày 03/8/2021 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy  tại cuộc họp giao ban về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương .

Đồng thời căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội thực tế của địa phương và nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần cho người lao động đang ở trọ tại Bình Dương trong thời gian xảy ra dịch Covid-19 bị mất việc làm, bị ngừng việc, không đi khỏi nơi cư trú, ... an tâm "Ai ở đâu ở đấy" và đảm bảo không thiếu ăn, thiếu mặc trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;  góp phần thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh: ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 06/8/2021) và chấp thuận cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 14/8/2021).

Thực hiện Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND và Quyết định 12/2021/QĐ-UBND, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn thực hiện hỗ trợ cho người lao động tại công văn số 4685/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 06/8/2021 và Công văn 4736/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 14/8/2021. Đối với người lao động (từ 15 tuổi trở lên, không phân biệt công nhân hay lao động tự do, trừ công nhân lao động đang thực hiện " 3 tại chỗ", " 1 cung đường, 2 điểm đến") đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà là 300.000 đồng/người và người lao động khăn (từ 15 tuổi trở lên, không phân biệt công nhân hay lao động tự do) có hoàn cảnh khó khăn đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trừ công nhân lao động đang thực hiện " 3 tại chỗ", " 1 cung đường, 2 điểm đến") sẽ được hỗ trợ lương thực thực phẩm trị giá 500.000 đồng/người. Có thể hỗ trợ bằng lương thực thực phẩm hoặc tiền mặt. Chính sách hỗ trợ được áp dụng trong tháng 8/2021 và chỉ hỗ trợ một lần.

Đính kèm NQ 04, QĐ 12 và 2 Công văn hướng dẫn. NQ04-2021-HDND-21.rar

Lượt người xem:  Views:   5807
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video