Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 3, Ngày 07/12/2021, 14:00
Bình Dương hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/12/2021
Chính sách hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 từ sau đợt bùng phát thứ tư đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, cùng với chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 của Chính phủ (Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021), Tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phần nào cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 14/9/2021 của Tỉnh ủy về phòng chống dịch Covid-19 và nới lỏng giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Kế hoạch 4639/KH-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới và Công văn 4988/UBND-VX ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Tỉnh đã từng bước nới lỏng giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế xã hội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân thật sự khó khăn, cần trợ giúp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời góp phần đáp ứng các yêu cầu trong phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 6/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19;  Thông báo kết luận số 216-TB/TU ngày 18/9/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Thông báo kết luận số 253-TB/TU ngày 03/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chính sách an sinh xã hội. Văn bản số 155/HĐND - PC ngày 18/11/2021 về việc thống nhất chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù theo tờ trình 5706/TTr-UBND của UBND tỉnh. Nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, an tâm chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Ngày 30/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Người có công và thân nhân đang được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (kể cả vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác); người đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh, người đang được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

2. Mức hỗ trợ:

Hỗ trợ một lần bằng tiền với mức 1.000.000 đồng/người.

3. Thời gian áp dụng:

Từ ngày ban hành chính sách đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

4. Điều kiện hỗ trợ:

a) Đối với đối tượng là người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, người đang được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng: phải có tên trong danh sách hưởng trợ cấp hàng tháng tại địa phương, tính đến tháng 11/2021.

b) Đối với đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: phải có tên trong danh sách kèm theo Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo tính đến tháng 11/2021.

5. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Đảm bảo kịp thời, đúng và không bỏ sót đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

b) Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần hỗ trợ, trường hợp người thuộc nhiều đối tượng thụ hưởng thì chỉ được hỗ trợ theo một đối tượng. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

6. Kinh phí thực hiện  

Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp  ngân sách hiện hành và nguồn thu hợp pháp khác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2021./.

​ ( đính kèm quyết định và văn bản hướng dẫn thực hiện)

Tải về tại đây: 6187.2021.UBND.rar

Lượt người xem:  Views:   740
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video