Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 5, Ngày 13/01/2022, 17:00
V/v báo cáo tình hình sử dụng người lao động người nước ngoài
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/01/2022
Kính gửi: Các Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có trụ sở ngoài các khu công nghiệp V/v báo cáo tình hình sử dụng người lao động người nước ngoài

                                    Kính gửi: Các Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có trụ sở

ngoài các khu công nghiệp.

           Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam về báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài: "Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời gian chốt số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo hằng năm tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo".

Đến hết ngày 05/01/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận rất ít các báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2021 của các Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có trụ sở ngoài các khu công nghiệp.

           Để việc sử dụng người lao động nước ngoài đúng quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Các Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có trụ sở ngoài các khu công nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

           1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài năm 2021

- Thời gian chốt số liệu báo cáo: tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/12/2021.

- Mẫu báo cáo: theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP và phụ lục 1 (đính kèm).

- Cách thức báo cáo: Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương (Phòng chính sách Lao động), Địa chỉ: Quầy 27, 28, Tầng 1, Tháp a, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (doanh nghiệp chuẩn bị 02 bản báo cáo để đóng dấu tiếp nhận và doanh nghiệp giữ 01 bản), đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ email: chinhsachlaodongbinhduong@gmail.com

- Thời hạn báo cáo: trước ngày 22/01/2022.

           Lưu ý:

- Đến ngày 22/01/2022, trường hợp người sử dụng lao động nước ngoài (doanh nghiệp/cơ quan/tổ chức) không thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài đến Sở Lao động -Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương xem như không còn nhu cầu sử dụng những người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động. Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương thực hiện việc thu hồi giấy phép lao động đã cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP (Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định này).

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài đang làm việc tại đơn vị là một trong những cơ sở để Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương giải quyết các đề nghị liên quan đến sử dụng lao động nước ngoài của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo.

2. Thu hồi giấy phép lao động hết hiệu lực được quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định152/2020/NĐ-CP (Giấy phép lao động hết thời hạn; chấm dứt hợp đồng lao động; Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp; Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp; Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt; Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động), Người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại cơ quan lao động đã cấp giấy phép lao động đó, kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được (mẫu phụ lục 2 đính kèm).

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có trụ sở ngoài các khu công nghiệp khẩn trương thực hiện nghiêm các nội dung trên.

Tải toàn văn văn bản và biểu mẫu tại đây: BaoCaoLDNN_47_CSLD.rar

Lượt người xem:  Views:   2538
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video