Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 3, Ngày 18/01/2022, 09:00
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách ngành Lao động – thương binh và Xã hội năm 2020, năm 2022
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/01/2022
Quyết định số 84/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/1/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc công bố công khai dự toán ngân sách ngành Lao động – thương binh và Xã hội năm 2022

​​QDCKTC2021.PNG


dánhachquettoan2022.PNG

Quyết định số 83/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/1/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc công bố công khai dự toán ngân sách ngành Lao động – thương binh và Xã hội năm 2020.

QDCKTC202001.PNG

QDCKTC202002.PNG

Lượt người xem:  Views:   621
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức