Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 4, Ngày 30/03/2022, 17:00
Thông báo về việc báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/03/2022
Kính gửi: Các Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có trụ sở ngoài các khu công nghiệp về việc báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

          Căn cứ Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam,

          Thực hiện việc thống kê, rà soát số lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng các quy định pháp luật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đề nghị Người đại diện pháp luật của Các Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có trụ sở ngoài các khu công nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài khẩn trương thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

- Báo cáo danh sách người lao động nước ngoài doanh nghiệp đang sử dụng phụ lục 1 (đính kèm).

          - Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với những người lao động nước ngoài có tên trong danh sách báo cáo của doanh nghiệp,

          2. Thu hồi và nộp lại giấy phép lao động hết hiệu lực được quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Đối với những trường hợp người lao động nước ngoài không còn làm việc, Người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được  (phụ lục 2 đính kèm).

3. Thời hạn thực hiện

Đề nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương (Phòng chính sách Lao động), Địa chỉ: Quầy 27, 28, Tầng 1, Tháp a, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (doanh nghiệp chuẩn bị 02 bản báo cáo để đóng dấu tiếp nhận và doanh nghiệp giữ 01 bản) trước ngày 05/4/2022, đồng thời gửi bản scan văn bản báo cáo vào địa chỉ email: chinhsachlaodongbd@gmail.com

 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần trao đổi, quý đơn vị liên hệ Phòng Chính sách lao động qua số điện thoại 02743.872067.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Người đại diện pháp luật của các Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có trụ sở ngoài các khu công nghiệp khẩn trương thực hiện nghiêm các nội dung trên.

Toàn văn công văn: 459-CSLD.signed.pdf

Tải về Công văn và biểu mấu tại đây: 459-CSLD.2022.rar

Lượt người xem:  Views:   1678
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức