Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 5, Ngày 02/06/2022, 10:00
Bình Dương tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/06/2022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch số 716/KH-SLĐTBXH ngày 26/4/2022 về tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở năm 2022

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch số 716/KH-SLĐTBXH ngày 26/4/2022 về tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở năm 2022. Thực hiện kế hoạch này, trong tháng 5/2022 Phòng Bảo trợ Xã hội phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện triển khai tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở. Nội dung tập huấn tuyên truyền các chính sách về giảm nghèo như y tế, giáo dục, vay vốn, hỗ trợ việc làm, tư vấn pháp lý, giới thiệu mô hình dạy nghề cho người nghèo dựa vào cộng đồng và các tổ chức từ thiện xã hội hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo…; Đồng thời đôn đốc các địa phương rà soát các chính sách về Bảo trợ xã hội nói chung và các đối tượng thuộc hộ nghèo hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

Triển khái các văn bản mới như:

- Công văn số 1368/LĐTBXH-VPQGGN ngày 29/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các địa phương tiến hành rà soát bổ sung hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chỉ đạo của Bộ và gửi kết quả về Sở đầu tháng 6/2022 để Sở tổng hợp gửi Bô Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

- Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

- Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 14/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có một số đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hưởng trợ cấp BTXH thường xuyên.

Trong đợt tập huấn tại 09 huyện, thị xã, thành phố có 2.322 người tham dự là cán bộ là đại biểu từ cấp huyện, cấp xã và lãnh đạo, đoàn thể khu phố tham dự. Ngoài việc tuyên truyền các chính sách về giảm nghèo, hướng dẫn rà soát theo Thông tư 02, các đại biểu tham dự tập huấn còn được trao đổi, thảo luận các vấn đề thắc mắc, khó khăn tại địa phương trong quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Qua đó, cán bộ của Sở tiếp thu các ý kiến và hướng dẫn, giải thích kịp thời giúp các địa phương làm tốt công tác giảm nghèo  trong thời gian tới.


Một số hình ảnh triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở tại các huyện, thị xã, thành phố.

 

thctgnnam202200001.jpg

Ảnh: Bà Trịnh Thị Huyền – TP. Bảo trợ Xã hội triển khai tập huấn nâng

 cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở tại một số địa phương

thctgnnam202200004.jpg 

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Phương - PTP. Bảo trợ Xã hội triển khai tậphuấn nâng cao

năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở  tại một số địa phương

thctgnnam202200006.jpg 

Ảnh: Ông Huỳnh Văn Ngàn – Chuyên viên phòng Bảo trợ Xã hội triển khai tập huấn

rà soát bổ sung hộ nghèo và hộ cận nghèo tại địa phương

Tin/bài: Phòng Bảo trợ xã hội​

Lượt người xem:  Views:   385
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video