Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 5, Ngày 23/06/2022, 16:00
V/v hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/06/2022
Công văn 1415/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 15/6/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội V/v hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ

​Kính gửi: Người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

Thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 38/2022/NĐ-CP) như sau:

I/ Mức lương tối thiểu vùng:

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, áp dụng mức lương tối thiểu[1] đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động tại Vùng I được quy định Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP như sau:

- Mức lương tối thiểu tháng: 4.680.000 đồng/tháng;

- Mức lương tối thiểu giờ: 22.500 đồng/giờ.

II/ Áp dụng mức lương tối thiểu:

1. Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

2. Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

3. Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:

a) Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

b) Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

III/ Trách nhiệm của Người sử dụng lao động:

a) Người sử dụng lao động có trách nhiệm triển khai và thực hiện mức lương tối thiểu theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP đúng quy định; Trường hợp thang lương, bảng lương của doanh nghiệp không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 38/2022/NĐ-CP thì rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, thực hiện tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và công bố công khai kết quả cho người lao động biết.

b) Tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

c) Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

d) Báo cáo bằng văn bản việc thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP và gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Tầng 6, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), theo nội dung sau:                            

 

 

Mức tiền lương

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Ghi chú
Thấp nhấtCao nhấtBình quân
Mức lương từ 01/7/2022    

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Người sử dụng lao động quan tâm theo dõi, thực hiện tốt việc triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP nêu trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Chính sách Lao động (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương), để được hướng dẫn thêm./.[1] Lưu ý: theo Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP thì các thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An; các thị xã: Bến Cát, Tân Uyên và các huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo thuộc Vùng I.

Toàn văn Công văn: 1415-CSLDCV GỬI DOANH NGHIỆP.pdf

Lượt người xem:  Views:   1683
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video