Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 2, Ngày 25/07/2022, 15:00
Bình Dương, triển khai tập huấn thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/07/2022
Trong tháng 6 năm 2022, thực hiện Công văn số 32/UBND-VX ngày 06/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và thành phố xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022. Với mục đích và các yêu cầu:

​Triển khai thực hiện Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 

Phổ biến các chính sách về người khuyết tật; nghiệp vụ về cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật đến với các thầy cô giáo tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tổ chức các lớp tập huấn tại mỗi huyện, thị xã và thành phố là 01 ngày làm việc, thành phần đại biểu tham dự lớp tập huấn là Thầy giáo, cô giáo và học sinh khuyết tật ở các trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn. Với số lượng gần 900 đại biểu tham dự.

Các lớp tập huấn được báo cáo viên triển khai các nội dung như sau:

Phổ biến, cập nhật các chính sách trợ giúp đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Dương:
+ Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;
+ Công văn số 1048/SLĐTBXH-BTXH ngày 20/3/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật;
+ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
+ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 14/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và chính sách bảo trợ xã hội cho một số đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
+ Công văn số 5283/SLĐTBXH-BTXH ngày 28/9/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Một số nghiệp vụ công tác xã hội trong trường học:
+ Vận dụng công tác xã hội nhóm hỗ trợ học sinh khuyết tật hòa nhập học đường;
+ Những hiểu biết và kỹ năng mà nhân viên công tác xã hội cần phải có trong thực hành công tác xã hội với học sinh khuyết tật;

+ Vai trò của nhân viên công tác xã hội khi làm việc với học sinh khuyết tật.

Giáo viên, nhân viên và học sinh khuyết tật tại các trường học chia sẽ kinh nghiệm, ý kiến đóng góp và kiến nghị các nhu cầu cần được hỗ trợ trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

THGN2022BTXH01.jpg

THGN2022BTXH02.jpg

THGN2022BTXH03.jpg

Bài, Ảnh: Phòng BTXH

Lượt người xem:  Views:   119
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video