Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 3, Ngày 18/07/2023, 11:00
BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC SƠ KẾT ĐỀ ÁN TRỢ GIÚP TRẺ EM KHUYẾT TẬT VÀ MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/07/2023
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025 và Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021-2025.

Ngày 14/7/2023 tại Khách sạn Thắng Lợi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025 và Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021-2025, nhằm đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian qua, qua đó phát huy những ưu điểm, thuận lợi đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra của kế hoạch trong thời gian tới. Cũng nhân dịp này sẽ biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các kế hoạch nói trên.

Theo đó, thông qua việc tổ chức Hội nghị đã đánh giá một số kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025 và Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021-2025 như sau:

1. Về kết quả triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, tại cộng đồng giai đoạn 2019 - 2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương số trẻ em khuyết tật từ 1 đến đưới 16 tuổi) là: 1.815 trẻ.

Kết quả thực hiện Đề án từ năm 2019 đến nay đã đạt được các nội dung chính như: 

Thứ nhất, về mặt nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật:

Đây là nhiệm vụ, nội dung quan trọng hàng đầu trong thực hiện Đề án. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động xây dựng Kế hoạch tích cực phối hợp với các Ban, Ngành, địa phương triển khai với nhiều hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, đã xây dựng tài liệu tuyên truyền, phát hành 175.000 ấn phẩm tuyên truyền về kỹ năng hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng, chính sách, pháp luật đối với Người khuyết tật.

Thứ hai, là về công tác nâng cao năng lực, trách nhiệm hỗ trợ trẻ em khuyết tật của đội ngũ cán bộ, viên chức, người làm công tác xã hội của các cấp, các ngành, các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật. Đã tổ chức được 90 lớp tập huấn tuyên truyền chính sách đối với Người khuyết tật cho cán bộ, giáo viên, người dân, gia đình của Người khuyết tật,…với khoảng 8.500 người tham gia.

Thứ ba, về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được thực hiện qua 03 nội dung:

  • Về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phục hồi chức năng: Đã đảm bảo việc mở sổ theo dõi quản lý khám, phục hồi chức năng, mua và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 100% trẻ em khuyết tật trên địa bàn.
  • Về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp: 100% trẻ em tại các cơ sở giáo dục đều được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tư vấn giáo dục hòa nhập được cung cấp kiến thức và kỹ năng hòa nhập cộng đồng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục hòa nhập, được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo quy định khi tham gia giáo dục, dạy trẻ em khuyết tật.

- Về công tác tư vấn tâm lý, bảo vệ trẻ em, hòa nhập cộng đồng: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức tập huấn triển khai các chính sách hỗ trợ trẻ em khuyết tật cho công chức, viên chức, người làm Công tác xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội, đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn bảo vệ trẻ em, chăm sóc, hòa nhập cộng đồng.

2. Về kết quả triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch số 1941/KH-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy Ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trong giai đoạn 2021 - 2023.

        Tổng số Người cao tuổi của tỉnh hiện nay là khoảng hơn 92.300 người, chiếm 3,55% tổng dân số.

Sau 03 năm thực hiện, đến nay đã có 61/91 xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã thành lập 99 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với tổng số thành viên Câu lạc bộ là 5.100 người. Trong đó Người cao tuổi chiếm 70% thành viên; người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là 755 người (chiếm 15% thành viên).  Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có các thành viên ở các nhóm tuổi khác nhau, thành phần khác nhau với mục tiêu là giúp nhau làm kinh tế, cải thiện cuộc sống, động viên giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, nâng cao đời sống tinh thần thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các thành viên trong Câu lạc bộ chủ động góp vốn xoay vòng thời hạn linh hoạt từ 06 tháng đến 01 năm để hội viên tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất như: đan bồ, chẻ chân nhang, chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, gia công, may mặc, buôn bán nhỏ v.v…Đặc biệt là những thành viên trong Câu lạc bộ có hoàn cảnh có khăn, hộ nghèo, người khuyết tật, người thường xuyên đau ốm bệnh tật luôn được Câu lạc bộ quan tâm hỗ trợ bằng nhiều hình thức như: phương tiện đi lại, kết nối với các mạnh thường quân, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, hỗ hộ nhu yếu phẩm…

Trên thực tế, hiện nay vẫn còn nhiều NCT còn đủ sức khỏe và mong muốn tham gia hoạt xã hội và phát huy vai trò người cao tuổi trong việc tự cải thiện cuộc sống. Chính vì vậy việc thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là việc làm hết sức cần thiết đây là một tổ chức xã hội tự nguyện, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các thành viên trong Câu lạc bộ, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên trong Câu lạc bộ.

        Những hoạt động thiết thực mang nhiều ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa cộng đồng xã hội của Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ đã góp phần vào công tác an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

A TRUNG PHAT BIEU.jpg


​​Ông Hà Minh Trung - PGĐ Sở LĐ-TB&XH đọc khai mạc Hội nghị


VAN NGHE.jpg

Tiết mục văn nghệ do các cô chú trong CLB phường Chánh Nghĩa - TP TDM trình bày

TANG BK CHO DB.jpg

Ông Hà Minh Trung tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện 02 Chương trình

TANG QUA CHO CA CO CHU.jpg

Các cô chú trong các CLB Liên thế hệ lên nhận quà của UBND tỉnh

TANG QUÀ CHO CÁC CHÁU.jpg

Trẻ em khuyết tật tiêu biểu nhận quà do Hội BTNKTTMC&BNN và phòng BTXH vận động trao tặng

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Thực hiện:  P. Bảo trợ xã hội 


Lượt người xem:  Views:   633
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video