Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Thứ 3, Ngày 11/06/2024, 17:00
Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật lao động về hoạt động cho thuê lại lao động, dịch vụ việc làm và danh sách các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, hoạt động dịch vụ việc làm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/06/2024

Kính gửi:

 • Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố;
 • Liên đoàn Lao động tỉnh;
 • Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương;
 • Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

   
  Thực hiện quy định về "Cho thuê lại lao động" tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Chương IV của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; quy định về "Tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm" tại Chương 5 Luật Việc làm năm 2013 và Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

  Trong thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có nhiều hoạt động nhằm triển khai, hướng dẫn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật Lao động, việc làm về cho thuê lại lao động và hoạt động dịch vụ việc làm. Để đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Lao động, việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương phối hợp, thực hiện các số nội dung sau đây:

  1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đến các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn quản lý thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại Mục 5 Chương III của Bộ luật Lao động và Chương IV Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động và về hoạt động dịch vụ việc làm tại Chương 5 Luật Việc làm năm 2013, Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
       Đôn đốc, kiểm tra và nhắc nhở các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê lại lao động và hoạt động dịch vụ việc làm.
  2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh khi thuê lại lao động, hoặc nội dung về dịch vụ việc làm thì thực hiện một số nội dung sau:

                 ​   - Không được thuê lại lao động của doanh nghiệp chưa được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

                    - Không tham gia các hoạt động dịch vụ việc làm đối với doanh nghiệp không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp.

                 - Thực hiện đúng theo danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động được quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

                    - Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 53, 55, 57 tại Mục 5 về cho thuê lại lao động của Bộ luật Lao động.

            3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách các Công ty cho thuê lại lao động do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp phép và danh sách các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đã được cấp giấy phép hoạt động[1] (còn hiệu lực) theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Ngành, địa phương có liên quan, các doanh nghiệp, đơn vị kịp thời thông tin, báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Chính sách Lao động) để tổng hợp, hướng dẫn cũng như báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định./.


Tải về CV_GUI_CAC_NGANH_VE_CTLLD_VA_DVVL_(KHANH_THANH)_signed.pdf

Tải về DS_CHUNG_gui_kem_CV_HUONG_DAN_(co_DVVL)_signed_(1).pdf

Lượt người xem:  Views:   65
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video