Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 25/11/2018, 03:11
Tham dự và tuyên truyền các sự kiện Diễn đàn Horasis Châu Á 2018 tại tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/11/2018
Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Horasis năm 2018 tại tỉnh Bình Dương được tổ chức từ ngày 25/11/2018 đến ngày 26/11/2018 với nhiều phiên họp và thảo luận với các chủ đề phong phú của nhiều diễn giả hàng đầu thế giới. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong năm 2018 của tỉnh Bình Dương, là cơ hội để tiếp cận, trao đổi kinh nghiệm, quan hệ hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-KTTH

V/v tham dự và tuyên truyền các sự kiện Diễn đàn Horasis Châu Á 2018 tại tỉnh Bình Dương

Bình Dương, ngày      tháng    năm 2018

 

Kính gửi:

 

 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Horasis năm 2018 tại tỉnh Bình Dương được tổ chức từ ngày 25/11/2018 đến ngày 26/11/2018 với nhiều phiên họp và thảo luận với các chủ đề phong phú của nhiều diễn giả hàng đầu thế giới. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong năm 2018 của tỉnh Bình Dương, là cơ hội để tiếp cận, trao đổi kinh nghiệm, quan hệ hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

Do tính chất và tầm quan trọng của sự kiện, đồng thời để góp phần cho Hội nghị được thành công tốt đẹp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự đầy đủ, đúng thời gian của các Phiên họp toàn thể, Phiên đối thoại theo thư mời đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành, đặc biệt là Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và Phiên họp toàn thể diễn ra trong hai ngày 25-26/11/2018.

2. Hội nghị diễn ra với chuỗi các sự kiện và những phiên thảo luận chuyên đề về hợp tác kinh tế khu vực và thế giới … đề nghị các cơ quan tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức biết, tham gia các sự kiện này.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc tuyên truyền và tham gia đầy đủ các Phiên, sự kiện theo thư mời của Tỉnh./.

Nơi Nhận                                                                       

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;

- CT và các PCT;

- Như trên;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- LĐVP, Tạo, TH;                                                 

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   72
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật (Click)

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video