Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn Bản Dự Thảo
Ban hành đơn giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
04/01/2019  
Ngày kết thúc:
26/02/2019  
Loại văn bản:
Công văn
Trích yếu:

Ban hành đơn giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương


 
Nội dung:

Quyết định ​ban hành đơn giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tờ trình ban hành đơn giá nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.​

 
Danh sách Góp ý