Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở trợ giúp xã hội... 
Ngày bắt đầu:
08/10/2019  
Ngày kết thúc:
08/11/2019  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:
1. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

​1. Tở trình của UBND tỉnh Bình Dương trình HĐND về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương​
1. Tở trình của Sở LĐ-TBXH trình  UBND tỉnh Bình Dương về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung:

1. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Tải về tại đây: DU THAO NGHI QUYET LAN 3.docx

​2. Tở trình của UBND tỉnh Bình Dương trình HĐND về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương​; Tải về tại đây: DU THAO XAY DUNG NGHI QUYET - HDND TINH.docx
3. Tở trình của Sở LĐ-TBXH trình  UBND tỉnh Bình Dương về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù và chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở trợ giúp xã hội công lập, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, Tổ quản trang cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương​; Tải về tại đây:​ TO TRINH XAY DUNG NGHI QUYET - SO.docx
 
Danh sách Góp ý