Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn Bản Dự Thảo
Quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
28/05/2021  
Ngày kết thúc:
28/06/2021  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:
Bảo gồm các Nội dung lấy ý kiến:

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đề cương Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá 10 năm thực chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

 
Nội dung:

​Bảo gồm các Nội dung lấy ý kiến:

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đề cương Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá 10 năm thực chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách quy định đối tượng bảo trợ xã hội và mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.​

Tải các văn bản tại đây: TaiLieuLayYKien.zip

 
Danh sách Góp ý