Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
03/2018/TT-BLĐTBXH 
Số Ký hiệu:
03/2018/TT-BLĐTBXH 
Ban hành:
15/06/2018 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 
Nội dung Tập tin Đính kèm: