Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
25/2018/QH14 
Số Ký hiệu:
25/2018/QH14 
Ban hành:
12/06/2018 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Luật 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Luật Tố cáo 
Nội dung Tập tin Đính kèm: