Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
49/2018/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
49/2018/NĐ-CP 
Ban hành:
30/03/2018 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
Nội dung Tập tin Đính kèm: