Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
38/2017/TT-BLĐTBXH 
Số Ký hiệu:
38/2017/TT-BLĐTBXH 
Ban hành:
29/12/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp 
Nội dung Tập tin Đính kèm: