Thứ sáu, 28/12/2018, 15:23 (GMT+7)
(0274) 3822.463
Văn bản Quy phạm pháp luật
36/2017/TT-BLĐTBXH 
Số Ký hiệu:
36/2017/TT-BLĐTBXH 
Ban hành:
29/12/2017 
Người ký:
 
Cơ quan:
 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
Nội dung Tập tin Đính kèm: